Nyhedsarkiv

Du er her: AU » Om AU » Nyhedsarkiv » Nyhedsarkiv 2006 » 070606 - Ph.d.-priser til fem lovende, unge forskere

Ph.d.-priser til fem lovende, unge forskere

Pressemeddelelser 2006

I anledning af universitetets 75-års jubilæum i 2003 uddelte Aarhus Universitets Forskningsfond for første gang fem ph.d.-priser til lovende, unge forskere. Samtidig blev det besluttet at gøre en sådan uddeling til en fast, årlig begivenhed, og derfor uddeles der igen i år en pris til fem nyudklækkede ph.d.er fra hvert af universitetets fem fakulteter. Prisen følges af et beløb på 50.000 kr.

Ph.d.-priserne i 2006 går til: 

  • Ken Ramshøj Christensen
  • Jesper Melchjorsen
  • Lotte Bøgh Andersen
  • Morten Hørning Jensen
  • Karen Marie Hilligsøe

Ken Ramshøj Christensen

Ken Ramshøj Christensen er 35 år. I 2001 blev han cand.mag. i lingvistik og i 2005 ph.d. med afhandlingen ”Grænseflader: Negation – Syntaks – Hjerne”. Afhandlingen er et frugtbart tværvidenskabeligt arbejde, hvor humanistiske sprogstudier kombineres med naturvidenskabelige undersøgelser af hjernen.

Om sin forskning fortæller Ken Ramshøj Christensen: Mit forskningsområde ligger i grænselandet mellem sprog, kognition og hjerne. Jeg er interesseret i, hvad der er fælles for alle sprogs grammatik, hvad der varierer og hvordan. Det spørgsmål, der optager mig, er, hvordan vores hjerne muliggør, men samtidig også begrænser sproglig variation. Desuden arbejder jeg med, hvordan syntaktisk struktur påvirkes af mening og betydning (informationsstruktur), og endelig med, hvordan sproget er implementeret i hjernen og påvirkes af hjerneskader.

Ken Ramshøj Christensen er ansat som undervisningsassistent ved Afdeling for Engelsk.

Jesper Melchjorsen

Jesper Melchjorsen, som er 30 år, blev cand.scient. i molekylærbiologi i 2002 og ph.d. i 2005. Hans forskning bidrager til forståelsen af virusinfektioners forløb og immunforsvarets mekanismer.  

Jesper Melchjorsen udforsker i sin afhandling interaktionen mellem virus og celler med udgangspunkt i herpes simplex virus, der bl.a. kan forårsage forkølelsessår og kønssygdommen herpes. Gennem sine undersøgelser har han klarlagt, hvordan celler genkender virussen, og hvordan immunforsvaret aktiveres ved en virusinfektion. Endelig har han påvist mekanismer i virussen, som kan hæmme cellernes forsvar. Hans resultater kan på sigt være med til at forbedre behandlingsformer og vacciner.

Jesper Melchjorsen er fra 2006 ansat som postdoc i virologi og molekylær biologi ved Molekylærbiologisk Institut.

Lotte Bøgh Andersen

Lotte Bøgh Andersen er 32 år. Hun blev cand.scient.pol. i 2000 og ph.d. i 2005 med afhandlingen ”Offentligt ansattes strategier”, som handler om folkeskolelæreres, tandlægers og dagplejeres påvirkning af deres løn og arbejdsforhold.

Lotte Bøgh Andersens vigtigste konklusion er, at hensynet til faggruppens status lægger en dæmper på de offentligt ansattes strategier. Hvis man som faggruppe åbenlyst forsøger at komme til at lave mindst muligt og skrabe flest muligt penge til sig, bliver man ikke anerkendt for sin viden og faglighed. Derfor kan professionelle normer betyde mere end økonomiske hensyn. Hun understreger dog, at offentligt ansatte ikke er de rene engle: Når deres status ikke er i farezonen, forsøger alle de undersøgte faggrupper at få mere i løn, mindre at lave samt at fastholde deres job.

Siden august 2005 har Lotte Bøgh Andersen været ansat som adjunkt ved Institut for Statskundskab, hvor hun beskæftiger sig med offentlig forvaltning og metode.

Morten Hørning Jensen

Morten Hørning Jensen, som er 34 år, blev cand.theol. i 2001 og ph.d. i 2005. I afhandlingen ”Herod Antipas in Galilee” kaster han lys på antagelsen om, at de socioøkonomiske forhold under Herodes Antipas udgjorde baggrunden for den historiske Jesus.

Herodes Antipas’ fyrstendømme Galilæa i Israel dannede i begyndelsen af det første århundrede e.Kr. rammen for to af de mest kendte religiøse skikkelser i verdenshistorien: Jesus og Johannes Døberen. Flere forskere har slået til lyd for, at Jesus’ program var motiveret af et social-økonomisk opgør med Herodes Antipas. Ved at gennemgå de tilgængelige kilder til Antipas’ regeringstid af både skriftlig og arkæologisk art når Morten Hørning Jensen frem til, at Galilæa ikke oplevede en altomfattende social-økonomisk omstrukturering, men snarere en moderat opjustering. Han konkluderer derfor, at Antipas ikke umiddelbart kan bruges som forklaring på Jesusbevægelsens opståen.

I januar 2006 modtog Morten Hørning Jensen fra Carlsbergfondet et treårigt postdoc-stipendium, som skal afvikles ved Det Teologiske Fakultet.

Karen Marie Hilligsøe

Karen Marie Hilligsøe er 31 år. Hun blev cand.scient. i fysik i 2001 og ph.d. i 2005. I sin afhandling kortlægger hun egenskaberne og anvendelserne for en speciel type lyslederkabler, der kaldes fotoniske krystalfibre, og hun overfører elementer af denne forskning til et projekt inden for kvantegasser.

- I fotoniske krystalfibre kan lys med en bestemt farve omdannes til lys med to helt nye farver, bestemt ved at lysbølgelængderne skal være hhv. længere og kortere, forklarer Karen Marie Hilligsøe. I Bose-Einstein kondensater, som er særlige stofbølger, hvor alle atomer går i takt, har jeg identificeret det samme fænomen, idet atomer, der følges ad, kan støde ind i hinanden og resultere i både langsommere og hurtigere atomer. Hendes beregninger for lys og atomer er bl.a. blevet bekræftet ved eksperimenter af nobelpristager Wolfgang Ketterle fra Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Karen Marie Hilligsøe har i 2006 fået tildelt et 3-årigt postdoc-stipendium af Carlsbergfondet. Endvidere deltager hun i Galathea 3-ekspeditionen 2006-2007, hvor hun skal foretage målinger vedrørende det globale kulstofkredsløb.


Yderligere oplysninger kan fås hos:
Ken Ramshøj Christensen, tlf. 8942 6521, e-mail engkrc@hum.au.dk
Jesper Melchjorsen, tlf. 8942 5278, e-mail jesper@microbiology.au.dk
Lotte Bøgh Andersen, tlf. 8942 2033, e-mail lotte@ps.au.dk
Morten Hørning Jensen, tlf. 8942 2246, e-mail mhj@teo.au.dk
Karen Marie Hilligsøe, tlf. 6177 9137, e-mail kmh@phys.au.dk

Fotos:
Ken Ramshøj Christensen  
Jesper Melchjorsen
Lotte Bøgh Andersen
Morten Hørning Jensen
Karen Marie Hilligsøe  


7. juni 2006
Sandra Trefzer
str@adm.au.dk
Informationskontoret

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.12.2015