Nyheder

”Friheden fører folket på barrikaderne”. Eugene Delacroix maleri fra 1830 er én af de kendteste fremstillinger af kampen for oplysningen. Billedet skildrer en scene under Julirevolutionen i Paris, 28. juli 1830. Foto: Scanpix
– Frihed, lighed og broderskab. Selvom de politiske partier alle vil skrive under på den franske treklang, er der stadig kamp om oplysningen, for de lægger vægten forskelligt. Lidt karikeret lægger liberalismen vægten på friheden, venstrefløjen lægger den på ligheden, og konservatismen lægger den på broderskabet, fortæller Frederik Stjernfelt. Foto: Lars Kruse

10.01.2012 | Augustus nr. 3 - 2011, Tema

Kampen om oplysningen

Alle går ind for oplysning. Men hvilken oplysning? Der er kamp om fortolkningen af 1700-tallets politiske idealer og principper, for alle vil gerne tage dem til indtægt for deres synspunkter, fortæller AU-professor Frederik Stjernfelt. Han mener, der er gået "kulturkamp" i oplysningen.

Dissektioner af menneskekroppen har altid vakt interesse og afsky blandt befolkningen. I England gik der historier, som viste sig at være rigtige, om ligrøverier fra kirkegårde i lægevidenskabens tjeneste. Her en engelsk karikaturtegning fra 1751. Kobberstik af William Hogarth
Frederiks Hospital, der åbnede i 1757, var Danmarks første civile sygehus. Det var et hospital for fattige syge sponsoreret af kongen, der havde set fornuften i at behandle syge borgere, så de ikke endte som invalide på fattiggården og dermed blev en udgift for staten. På Frederiks Hospital begyndte lægerne systematisk at obducere patienterne. I dag rummer bygningen et designmuseum. Foto: Polfoto/Jens Dige

10.01.2012 | Augustus nr. 3 - 2011, Tema

Rejsen til kroppens indre

I 1700-tallet begyndte lægerne at obducere. Det indledte en rejse ind i kroppen, der har givet vestlig medicin enorm succes.

10.01.2012 | Augustus nr. 3 - 2011

Opdagelser, pøbel og pudderparykker

Tag med en tur tilbage til de store opdagelsesrejsendes tid, hvor videnskabsmænd opmålte verden og dissekerede kroppen. Hvor enevælden herskede, købmænd tjente formuer på slavehandel, og europæiske oplysningsidéer blev diskuteret i private saloner. Folkeuniversitetet i Aarhus sætter med Århundredets Festival spot på 1700-tallet den 9.-18. marts…

Foto: Scanpix

10.01.2012 | Augustus nr. 3 - 2011

Depression: Mindfulness kan revolutionere behandling

Mindfulness-baseret kognitiv terapi forebygger tilbagefald ved tilbagevendende depression. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Foto: Scanpix

10.01.2012 | Augustus nr. 3 - 2011

Unge i gråzonen

Unge i ”gråzonen” er fokus i en ny forskningsrapport fra Aarhus Universitet. Forskerne har været tæt på ensomme unge, der mistrives i stilhed.

10.01.2012 | Augustus nr. 3 - 2011

PFC-stoffer øger risiko for brystkræft

Et nyt forskningsprojekt med brystkræftramte grønlandske kvinder viser nu for første gang en klar sammenhæng mellem risikoen for brystkræft og perfluorerede stoffer.

Foto: Scanpix

10.01.2012 | Augustus nr. 3 - 2011

Flere jobskift sikrer mænd højere løn end kvinder

Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at mænd tjener mere end kvinder, fordi mænd oftere skifter job. De to køn får nemlig det samme i lønforhøjelse, når de skifter job.

Fotos: Scanpix

10.01.2012 | Augustus nr. 3 - 2011

Fortidens klimaændringer påvirker nutidens natur

Da den sidste istid kulminerede for 21.000 år siden, var Jordens klima meget koldt, og mange arter var tvunget til at leve ganske andre steder end i dag. I eksempelvis Nordeuropa er langt de fleste af de arter først for relativt nyligt indvandret fra deres istidsrefugier i Sydeuropa.

Fotos: Scanpix

10.01.2012 | Augustus nr. 3 - 2011

Miljøgifte i isbjørne

En cocktail af industrikemikalier skader isbjørnene på knogler og organer, immunsystem og evne til at formere sig. Men omfanget af skaderne er ikke kendt. Det konkluderer seniorforsker i arktisk miljø Christian Sonne i sin doktorafhandling efter at have foretaget den første samlede gennemgang af 10 års forskning frem til 2010 i forureningens…

I et dilemmaspil skulle gymnasieeleverne agere politiske beslutningstagere. Her er det to af de fire piger i gruppe 28, Sarah Bonde fra Aarhus Katedralskole og Anne Katrine Ogstrup fra Egå Gymnasium, der diskuterer, hvorvidt de danske tropper skal ud af Afghanistan. Foto: Lars Kruse

10.01.2012 | Augustus nr. 3 - 2011

Skal Danmark ud af Afghanistan?

Aarhusianske gymnasie-elever legede storpolitik på universitetet til en temadag den 11. november om den nye verdensorden. De skulle blandt andet forholde sig til krigen i Afghanistan i et dilemmaspil.

Viser resultater 1 til 10 ud af 26

1 2 3 Næste