AU-gustus årgang 2003

AUgustus udkommer 3 gange om året og sendes til alumner fra Aarhus Universitet.
Bladet udgives af AU Kommunikation ved Aarhus Universitet.

Se AUgustus-årgange:
AUgustus nr. 1 - 2003

pdf.-udgave (1,0 Mb)