Fra processionernes og triumftogenes tid - AU i sort/hvid

1948
1954
1955
1955
1961
1961
1963. Foto: lokalhistorisk samling, ÅKB
1964. Foto: lokalhistorisk samling, ÅKB
1971
1971

Af Palle Lykke, Universitetshistorisk Udvalg

 

For cirka 40 år siden afskaffedes det anciennitetsbestemte hierarki, der hidtil havde hersket på de enkelte kollegiegange – fra ”skideindflytter” til ”gangældste” – og samtidig forsvandt det fællesskab, som havde gjort det meningsfuldt at udføre ceremonielle handlinger sammen. Det vil nok være en overdrivelse at hævde, at for eksempel processioner florerede inden da, men de fandt sted, og en del er dokumenteret i de bevarede gang- og køkkenprotokoller fra Parkkollegierne i Aarhus.
En fest blev det næsten altid til, når gangfæller havde bestået sidste eksamen og var blevet kandidater, men af og til blev der gjort ekstra meget ud af fejringen og ligefrem foranstaltet en ceremoni, der gerne udførtes med et passende glimt i øjet.
Typisk synes der at have været tale om en procedure, hvor gangfæller stod klar, når den nyslåede kandidat forlod eksamenslokalet. Første trin var da at iføre kandidaten en særlig dragt og/eller hovedbeklædning, og næste var at være klar med et befordringsmiddel, som var et triumftog værdigt – ofte et ganske særligt køretøj eller et solidt pattedyr.
Når der var tale om umotoriserede processioner, skred hovedpersonen ofte værdigt af sted til fods eller på hest under en baldakin båret af fire gangfæller – og tilsvarende kunne såmænd også finde sted allerede ved aflevering af speciale. Hvis en baldakin ikke kunne sammenflikkes, måtte man klare sig med en paraply. Det var ikke ualmindeligt, at der lød sang, og ret ofte var også en trompet involveret.
Blandt de anvendte transportmidler ved disse ”triumftog” kan nævnes barnevogn, sæbekassevogn, veteranbil, romersk stridsvogn, ambulancebåre og stige samt elefant og hest.
Som antydet var det dog – at dømme efter Parkkollegiernes gang- og køkkenprotokoller – forbeholdt de færreste, at der blev gjort så meget ud af dem.

Hvor intet andet er oplyst, tilhører billederne Universitetshistorisk Udvalg.


1948

I The Great Book, en drabelig gangprotokol for kollegiegang 2,2, findes en serie fotos fra en specialeaflevering anno 1948. Heri meddeles det, at straks, da stud.mag. Jens Bertelsen trådte ud af sit kollegieværelse få minutter før afleveringsfristen, befandt han sig under en baldakin, som bestod af et divantæppe, og hvis fire søjler var lig med to kosteskafter og to knækkede fiskestænger. Undervejs til universitetskontoret istemte det baldakinbærende kor en hyldestsang – hvori sætningen ”han skal aflevere speciale” blev gentaget et antal gange – og som det fremgår af billedet, blev specialet ikke bare båret på normal vis, men af en gangfælle ligefrem frembåret på et ceremonielt fremholdt stykke stof – som var der tale om katolske insignier. Efter aflevering returnerede processionen til kollegiet, mens ”koret” afsang en variation af hyldestværket. Nu lød det: ”Han har afleveret speciale. Han har … ” osv.
(To kollegianere, Schovsbo og Ægidius, agerede ”pressefotografer”, her Schovsbo).

1955

Da Niels Hobolth den 24. juni 1955 klokken 17.30 blev færdig med sin medicinske kandidateksamen, blev han af gangfæller fra kollegiegang 6,3 iført en ”fin sort kappe og doktorhat” og placeret i den ”mukkebik”, som var lånt til formålet, og derpå kørt i triumftog fra Kommunehospitalet, hvor sidste eksamen havde fundet sted, og op gennem Universitetsparken til kollegiet. Inden køreturen overøste man ham med de ”slagord”, som man var blevet enige om ved et møde på gangen samme eftermiddag. Han blev desuden kåret til ”gangens æresdoktor” ved skulderslag med en spadserestok. Og som sin ”første vigtige embedshandling” underskrev han ”under almindelig jubel en recept på en kasse guldbajere.”

1961

I sine upublicerede erindringer (i Universitetshistorisk Udvalgs arkiv) fortæller speciallæge, dr.med. og forhenværende direktør Ib Andersen følgende om situationen i juni 1961:
”Mit sidste eksamensfag var gynækologi og fødselslære, og da jeg var færdig, blev jeg ved udgangen fra Fødselsanstalten modtaget af mine forældre, min kæreste og mine kammerater fra gangen på kollegium 9. De iklædte mig babytøj, udstyrede mig med en kæmpesut med en øl i, anbragte mig i en barnevogn og kørte mig den korte vej hjem til kollegium 9, hvor vi derefter festede.”  
På billedet er man på vej op ad den brolagte Nørrebrogade.

1971

”Per Sten og Ellen blev færdige på samme dag […] og gangen drak den ganske nat.” Sådan hedder det i gangprotokollen for kollegiegang 6,3. Det var i juni 1971, og de to blev fejret hver for sig med en times mellemrum – formentlig i den rækkefølge, hvori de bestod sidste eksamen. Fejringen foregik ved at transportere kandidaten på en stige under samtidig viften med små flag – og det overleverede billedmateriale kan måske siges at dokumentere en vis overmodighed i den seneste af fejringerne, idet stigen med kandidaten nu er rykket op på gangfællernes skuldre, hvor den ved første fejring blot blev båret med hænderne. De fejrede var cand.med. Per Sten Jørgensen og cand.jur. Ellen Margrethe Thomsen.