Aarhus Universitet 80 år


Aarhus Universitet fylder 80 år i 2008. I 1928 startede 64 studerende i lejede lokaler i Århus midtby, og universitetets budget var på 33.000 kr. det første år. I dag har universitetet 35.000 studerende, en omsætning på 4,5 mia. kr., og universitetets aktiviteter er spredt på 20 lokaliteter i hele Danmark.

Årsfest 2008

Fredag den 12. september fejrede Aarhus Universitet sit 80 års jubilæum med højtidelighed i aulaen, særlige jubilararrangementer og stor fest i Musikhuset om aftenen. Læs mere om årsfesten - se taler, program m.m.

I anledning af jubilæet udnævnte Aarhus Universitet Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik til æresalumne. Læs mere  

Arrangementer i jubilæumsåret 2008

Jubilæumsåret vil blive præget af en række større begivenheder:

9.-10. oktober 2008

MUDS-konference — Møde om Udforskning af Dansk Sprog
Med inspiration i de svenske ”Sammankomster för svenskans beskrivning” arrangerede Nordisk Institut i 1986,det første møde om udforskningen af dansk sprog. Formålet med møderne er først og fremmest gensidig inspiration og orientering gennem foredrag, workshops, posters, diskussion og kollegialt samvær.
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

14. oktober 2008

Web_site Histories-konference
Center for Internetforskning arrangerer den internationale konference med titlen Web_site Histories Theories, Methods, Analysis. Keynote speakers er Kirsten A. Foot og Steven Schneider, forfattere af blandt andet Web Campaigning samt en række artikler om Web Sphere Analysis .
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

11. november 2008

8. Nordiske Selskabsretskonference: Små og mellemstore selskaber problemer og løsninger
På konferencen vil blandt andet følgende problemstillinger blive taget op:

  • Ledelse og Corporate Governance
  • Samarbejdsproblemer – Hvordan forebygges og løses de?
  • Generationsskifte – planlægning og modeller

Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

12. november 2008

En foredragsaften i anledning af 90-året for freden efter 1. Verdenskrig
Arrangementet afholdes kl. 19-22 i Juridisk Auditorium, Juridisk Institut.
Foredragsholderne er historiker, lektor Nils Arne Sørensen (Syddansk Universitet), historiker lektor, dr.phil. Kay Lundgreen-Nielsen (Syddansk Universitet), professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen (Aarhus Universitet) og professor, dr.jur. Jens Evald (Aarhus Universitet). Alle interesserede er velkommen. Entreen er gratis.

20. november 2008

Landbrugsrettens Dag
Jurister, politikere og landbrugsfolk debatterer højaktuel landbrugslov. Arrangementet er blevet mødt med stor interesse fra medlemmer af jordbrugskommissioner, advokater og repræsentanter fra landbruget. Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet. Programmet bekendtgøres senere.

Allerede afholdte arrangementer

9. april 2008

Distinguished Speaker Seminar: Professor Victor Lavy, The Hebrew University of Jerusalem
Institut for Økonomi har et fast tilbagevendende arrangement, Distinguished Speaker Seminar Series, hvor de bedste og mest anerkendte forelæsere inden for økonomisk forskning giver forelæsninger med udgangspunkt i mødet mellem forskning og praksis. Titel på seminaret: Sixty Years after the Magic Carpet Ride: The Long-Run Effect of Early Childhood Environment on Social and Economic Outcomes.
Læs mere om Victor Lavy her.

9.-10. april 2008

Sjette internationale workshop ved MAPP-centret om forbrugeradfærd og markedsføring af fødevarer
Workshoppen ”Family Dinner: Opportunities and Challenges of Researching Families and Children as Food Consumers” samler universitets- og virksomhedsforskere for at diskutere den nyeste viden om familier og børn som fødevareforbrugere.
Yderligere informationer om workshoppen kan læses her.

25. april 2008 Forskningens Døgn 2008
Fredag den 25. april 2008 mellem kl. 14 og 19 forvandles Søauditorierne til "Klima-huset" fyldt med præsentationer og demonstrationer af spændende forskning fra Aarhus Universitet. Alt sammen under det fælles tema "klima" - krydret med hyggelig caféstemning. Mere end 30 forskere har meldt sig under fanerne med spændende aktiviteter om alt lige fra ”Hvordan vil Danmarks natur se ud om 100 år?” til ”Er klimaændringer farlige?”, ”Kommer der palmer til Danmark?” og ”Kan man have demokrati i de varme lande?”.
Yderligere informationer om Forskningens Døgn kan læses her.

5.-7. maj 2008

After the Melt — An International Conference on Ecological Responses to Arctic Climate Change
Konferencen præsenterer en vid sammenfatning af biologiske svar på klimaforandringer – fra enkelte planter og dyr til dynamiske økosystemer.
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

9. maj 2008

Stor fest i Universitetsparken for de studerende
De Studerendes Råd og Laug gentager succesen fra Fusionsfesten og Danmarks Største Fredagsbar i 2007 og arrangerer hermed endnu et event der binder studerende på Århus Universitet sammen på kryds af studieretninger og årgange.
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

 

15.-17. maj 2008

International Conference in the 360˚series: Encompassing Knowledge
Konferencen er den anden ud af det, som vi planlægger til at være en halvårlig konferenceserie, der ser nærmere på kommunikation og tekst ud fra en 360° vinkel.
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

18.-20. maj 2008

3. internationale workshop om organisationsdesign: “New Forms of Organization and Design Approaches: Anticipating the Future”
Workshoppen arrangers af Centre for Organizational Renewal and Evolution (CORE) ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

19.-21. maj 2008

Internationalt symposium i leksikografi
Formålet med symposiet er at koordinere, udveksle og udbrede viden om leksikografiske teorier og principper, som kan være et startskud for den fremtidige udvikling af denne forskningsdisciplin.
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

28. maj 2008

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
Hvert år uddeles videnskabsprisen på 75.000 kr. til en forsker fra eller tilknyttet Aarhus Universitet. I 2008 er det 50 år siden, prisen første gang blev uddelt, og derfor uddeles der som noget særligt tre priser i 2008. Navnene på prismodtagerne offentliggøres på dagen.

29. maj 2008

Distinguished Speaker Seminar: Professor Tim Bollerslev
Institut for Økonomi har et fast tilbagevendende arrangement, Distinguished Speaker Seminar Series, hvor de bedste og mest anerkendte forelæsere inden for økonomisk forskning giver forelæsninger med udgangspunkt i mødet mellem forskning og praksis. Titel på seminaret annonceres senere.
Læs mere om Tim Bollerslev her.

29.-30. maj 2008

Custom — Development and use of a legal concept in the high middle ages
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

11. juni 2008

Uddeling af ph.d.-priser til fem nyuddannede ph.d.er fra Aarhus Universitet
Ved Aarhus Universitets 75-års jubilæum i 2003 uddelte Aarhus Universitets Forskningsfond for første gang ph.d.-priser til fem nyudklækkede ph.d.er fra universitetet som anerkendelse for deres forskningsindsats. Siden har uddelingen af ph.d.-priserne, der følges af et beløb på 50.000 kr., været en fast årlig begivenhed.

24.-27. juni 2008

EUNIS-konference 2008
EUNIS er en årlig, international konference, som fokuserer på anvendelse, udvikling, implementering, integrering og organisering af it (IS, e-læring mm.) på europæiske universiteter, videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner. Konferencens delegerede er typisk it-beslutningstagere og ledelser, it-strateger, it-administratorer og andre it-professionelle fra en bred vifte af europæiske universiteter. Vi forventer mellem 250-300 delegerede til konferencen.
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

4.-8. august 2008

Læring for Livet – Læringsstile i skolen og på arbejde
Sommerinstituttet på Handelshøjskolen er en fantastisk mulighed for at lære og for at netværke med andre der er interesseret i læringsstile og hvordan man kan anvende konceptet i uddannelse og erhverv. Sommerinstituttet henvender sig bl.a. til undervisere og andre i uddannelsessektoren (Dunn & Dunns læringsstilsmodel), folk i erhverv (læring inden for ledelse, selv-ledelse, team building, kommunikation, forandring og konfliktløsning).

Læs nærmere på www.learningstyles.net

8.-9. august 2008

Otherness and the Arts — Global Conference on Interdisciplinary Approaches to Otherness and Alterity in Literature, Film and Culture
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

 

11.-14. august 2008

9th International Symposium on Postharvest Quality of Ornamental plants
Yderligere informationer om symposiet kan læses her.

14.-17. august 2008

Nordisk Sociologikongres — Tema: Vold og Konflikt
Formålet med den 24. Nordiske Sociologkongres er at fremme den sociologisk-faglige diskussion af de forskelligartede og foranderlige former for vold og konflikt, der eksisterer i moderne demokratiske samfund såvel som i det globale system.
Yderligere informationer om kongressen kan læses her.

  

19.-23. august 2008

Understanding Conflicts — Cross-Cultural Perspectives
Konferencen er en international, tværfaglig konference om forskellige opfattelser af kulturelle konfliktbilleder. Konferencen fokuserer på tværkulturelle perspektiver af konfliktanalyse, former for konfliktudvikling og kulturens og religionens rolle i konflikter.
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

22.-26. august 2008

The Ninth International Conference of the European Society for the Study of English
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.

26. august 2008 De danske EU-forbehold og deres konsekvenser
Siden starten af 90’erne har Danmark ikke ønsket at medvirke fuldt ud i EU-samarbejdet på fire områder (EU-forbeholdene). Danskerne har tidligere haft lejlighed til at stemme for afskaffelsen af det forbehold, der holder os uden for Euro-samarbejdet, og nu ser det ud til, at vi igen får lejlighed til at stemme om nogle af forbeholdene. Konferencen belyser betydningen af de to vigtigste af forbeholdene og hvilke konsekvenser, de har for Danmark.
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.
11. september 2008

Distinguished Speaker Seminar: Professor Robert F. Engle
Institut for Økonomi har et fast tilbagevendende arrangement, Distinguished Speaker Seminar Series, hvor de bedste og mest anerkendte forelæsere inden for økonomisk forskning giver forelæsninger med udgangspunkt i mødet mellem forskning og praksis. Titel på seminaret annonceres senere.
Læs mere om nobelprismodtager Robert F. Engle her.

12. september 2008

Universitetets årsfest
Årsfesten fejres med højtidelighed i aulaen, særlige jubilararrangementer og stor fest i Musikhuset om aftenen. HM Dronning Margrethe og HKH Kronprins Frederik deltager i årsfesten. De studerende holder stor fest i Universitetsparken med sportsdag og livemusik. Programmet kan ses her.

12.-13. september 2008

NBER-NSF time series conference
NBER-NSF time series conference er en af de mest prestigefyldte internationale konferencer inden for CREATES' ( Center for Research in Econometric Analysis of Time Series )forskningsområde. CREATES er vært for konferencen, der normalt foregår i Nordamerika, men fra tid til anden er henlagt til Europa. NBER, National Bureau of Economic Research, samt NSF, National Science Foundation (det Amerikanske forskningsråd) støtter konferencen. Det samme gør FSE, Nationalbanken, samt Fakultetet ud over, naturligvis, CREATES og Danmarks Grundforskningsfond.
Yderligere informationer om konferencen kan læses her.