referat

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. januar 2009 kl. 13.00,
afsluttet med telefonmøde den 8. januar 2009 kl. 17

Til stede
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Sys Rovsing, stedfortræder
Erik Højsholt
Arne Josefsen Rolighed
Johannes Riis
Svend Krarup
Kjeld Holm
Martin Tang Sørensen
Erik Strange Petersen
Kirsten Jakobsen
Christian Jølck
Mikkel Freltoft Krogsholm

Fraværende
Jens Kampmann

Desuden deltog
Mikael Bomholt (nyvalgt repræsentant for de studerende)
Chefjurist Per Møller Madsen (sekretær)

I det afsluttende telefonmøde deltog
Jens Bigum, Sys Rovsing, Erik Højsholt (afbrudt kl. 17.16), Johannes Riis, Svend Krarup, Kjeld Holm, Martin Tang Sørensen, Erik Strange Petersen, Kirsten Jakobsen, Christian Jølck,  Mikkel, Freltoft Krogsholm, Mikael Bomholt og Per Møller Madsen. Jens Kampmann og Arne Josefsen Rolighed var forhindret i at deltage.

Dagsorden

1. Udpegning af medlem til Aarhus Universitets bestyrelse

Ad 1
Formanden bød velkommen. Han opsummerede kort synspunkterne fra bestyrelsesmødet den 18. december og orienterede om, at han i den mellemliggende periode havde haft afklarende samtaler med en række af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen havde i en periode efter fusionerne, hvor der var indtrådt repræsentanter for fusionsparterne, været større end normalt. Fusionsprocessen var nu godt i gang, men ikke afsluttet, og der kunne derfor være grund til at genindføre observatørbegrebet for en periode, således at nogle af de udtrædende medlemmer, der repræsenterede fusionsparterne, fortsat kunne følge bestyrelsens arbejde som observatører i en overgangsperiode. Efter en drøftelse var der enighed om at stille to observatørpladser til rådighed i en periode på et år fra 1. februar 2009, således at en plads er til rådighed for repræsentanten for den tidligere bestyrelse for DPU, som er den senest tilkomne institution, mens en plads er til rådighed for repræsentanterne for bestyrelserne for de tidligere sektorforskningsinstitutoner DJF og DMU.

Formanden henviste til det materiale, der var udsendt til mødet den 18. december og takkede for de konstruktive forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, som han havde fået både før og efter dette møde. Han omdelte CV for de kandidater, som han fandt burde indgå i overvejelserne med særlig styrke. Efter en drøftelse blev formanden bemyndiget til at gennemføre samtaler med disse kandidater. Formanden ville desuden igen drøfte udpegningen med rådgivningsgruppen vedrørende bestyrelsesudpegning og med rektoratet.

På telefonmødet orienterede formanden om resultatet af sine samtaler. Der var aftalt telefonmøde i rådgivningsgruppen vedr. bestyrelsesudpegning den følgende dag.

Under forudsætning af rådgivningsgruppens opbakning til processen besluttede bestyrelsen at udpege fhv. teaterchef, cand.jur. Michael Christiansen til medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitet for perioden 1. februar 2009 – 31. januar 2013.

Bestyrelsen besluttede endvidere at anmode biskop Kjeld Holm og direktør Svend Krarup om at fortsætte som observatører i bestyrelsen i endnu et år, fra 1. februar 2009 – 31. januar 2010.