Referat

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
torsdag den 25. juni 2009 kl. 17.30 (BM E3-2009)

Til stede
Jens Bigum, bestyrelsesformand
Sys Rovsing, stedfortræder
Erik Højsholt
Arne Josefsen Rolighed
Johannes Riis
Martin Tang Sørensen
Christian Jølck
Kirsten Jakobsen
Mikael Bomholt Nielsen
Svend Krarup, observatør
Kjeld Holm, observatør

Fraværende
Michael Christiansen
Erik Strange Petersen

Rektorat
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Mødet blev holdt som telefonmøde.

Der var ikke udsendt dagsorden for mødet. Formanden indledte med at orientere om, at prorektor Nina Smith samme dag havde opsagt sin stilling. Formanden orienterede om sine drøftelser med Nina Smith, som havde valgt at vende tilbage til en forskerkarriere som professor ved Institut for Økonomi. Rektor supplerede orienteringen og meddelte, at Nina Smith ville fratræde som prorektor pr. 1. august 2009. Bestyrelsen udtrykte sin beklagelse af Nina Smiths beslutning. Bestyrelsen bemyndigede formanden og rektor til at opslå stillingen. Rektor gennemgik et udkast til pressemeddelelse, som ville blive udsendt den følgende dag.