Referat

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 7. juni 2010 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM E1-2010)

Deltagere:
Bestyrelsens medlemmer: Jens Bigum, bestyrelsesformand, Sys Rovsing, stedfortræder for formanden, Michael Christiansen, Johannes Riis, Erik Strange Petersen, Martin Tang Sørensen, Kirsten Jakobsen, Anna Juul Bager og Maja Viola Buskbjerg.
Fraværende: Arne Josefsen Rolighed
Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.
Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen, chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen.
Desuden deltog: Mariann Fischer Boel og Margareta Wallin Peterson.
International konsulent, Dr. Quentin Thompson under punkt 3.

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmøde den 28. april 2010 (BM 2-2010) (bilag)
  3. Den faglige udviklingsproces (bilag) (lukket punkt)
  4. Eventuelt

Bestyrelsen mindedes indledningsvist Erik Højsholt med et minuts stilhed.

Formanden bød velkommen til mødet og rettede herunder en særlig velkomst til de to kommende medlemmer Mariann Fischer Boel og Margareta Wallin Peterson. 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2010 (BM 2-2010)
Referatet blev godkendt. 

3. Den faglige udviklingsproces
Formanden bød velkommen til international konsulent, Dr. Quentin Thompson. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen præsenterede Quentin Thompson og redegjorde kort for rammen for de to internationale konsulenters arbejde.

Quentin Thompson præsenterede hovedlinjerne i konsulenternes rapport, konsulenternes vurdering af universitetets nuværende status, ambitioner for et nyt globalt og moderne universitet, de udfordringer og implementeringsmuligheder universitetet står overfor med hensyn til opgaverne uddannelse, forskning, videndeling og -ud­veksling, struktur samt organisatoriske og ledelsesmæssige behov.

Rektor redegjorde for den faglige udviklingsproces hidtil, for hovedlinjer i den planlagte indstilling, herunder for principper for den faglige organisering og for universitetsledelsens struktur. Rektoratets endelige indstilling ville blive sendt til bestyrelsens medlemmer torsdag den 10. juni 2010.

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål og udtrykte i øvrigt tilfredshed med orienteringen. 

4. Eventuelt
Intet.  

Mødet sluttede kl. 13. 15.


Kommende møder
BM 3-2010 torsdag den 17. juni 2010, kl. 10.30 – 14.30, Frandsensalen
BM 4-2010 mandag – tirsdag den 20.- 21. september 2010, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2010 mandag den 1. november 2010, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2010 torsdag den 16. december 2010, kl. 10.30 – 14.30, Frandsensalen 

BM 1-2011 mandag den 28. februar 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 2-2011 onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00, Frandsensalen
BM 3-2011 torsdag den 16. juni 2011, kl. 10.30, Frandsensalen
BM 4-2011 mandag – tirsdag den 19.- 20. september 2011, kl. 12.00-12.00
(seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2011 mandag den 31. oktober 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2011 torsdag den 15. december 2011, kl. 10.30, Frandsensalen  

Andre arrangementer
Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 10. september 2010

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 27. maj 2011, kl. 11.00