Referat

Referat af ekstraordinært (konstituerende) møde mandag den 31. januar 2011 kl. 16.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM E2-2011)

 

Deltagere:

 

Bestyrelsens medlemmer: Jens Bigum, formand for den nuværende bestyrelse (som mødeleder under konstitueringen), Bestyrelsen pr. 1. februar 2011: Michael Christiansen, Margareta Wallin Peterson, Peder Tuborgh, Gitte Ørskou, Erik Strange Petersen, Martin Tang Sørensen, Kirsten Jakobsen, Maria Juhler-Larsen, Christian Thyrrestrup (via telefon).

Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

Fraværende: Mariann Fischer Boel og Lars Rohde.

Sekretariat: Vicedirektør Ole Olsen, chefjurist Per Møller Madsen og souschef Tove Bæk Jensen.

Dagsorden

  1. Konstituering af bestyrelsen, valg af formand og næstformand
  2. Mødeplan for bestyrelsen 2011 og 2012
  3. Eventuelt

 

 

1. Konstituering af bestyrelsen, valg af formand og næstformand

Bestyrelsen konstituerede sig med Michael Christiansen som formand og Peder Tuborgh som stedfortræder (næstformand) for formanden. Michael Christiansen er valgt for perioden 1. februar 2011 – 31. januar 2013 og Peder Tuborgh for perioden 1. februar 2011 – 31. januar 2015.

 

Jens Bigum overlod mødeledelsen til Michael Christiansen og forlod herefter mødet.

 

2. Mødeplan for bestyrelsen 2011 og 2012

Bestyrelsesseminaret og – mødet den 7. – 8. marts 2011 på Sandbjerg Gods fastholdes.

 

Seminaret bliver om formiddagen den 7. marts suppleret med et formiddagsarrangement, hvor de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker det, kan blive grundigt orienteret om universitetets juridiske, økonomiske og strategiske rammer. Hele bestyrelsen modtager forud en informationspakke.

 

Den øvrige mødeplan sendes til bestyrelsen til eventuel kommentering og tages herefter op på mødet på Sandbjerg.

 

3. Eventuelt

Rektor orienterede om status for den igangværende forandringsproces.

 

Mødet sluttede kl. 16.35.

 

 

Kommende møder

BM 1-2011 mandag den 7. - tirsdag den 8. marts 2011, kl. 12.00 - 12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 2-2011 onsdag den 27. april 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 3-2011 torsdag den 16. juni 2011, kl. 10.30, Frandsensalen
BM 4-2011 mandag – tirsdag den 19.- 20. september 2011, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2011 mandag den 31. oktober 2011, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2011 torsdag den 15. december 2011, kl. 10.30, Frandsensalen

 

BM 1-2012 mandag den 27. februar 2012, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 2-2012 mandag den 30. april 2012, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 3-2012 torsdag den 14. juni 2012, kl. 10.30 , Frandsensalen
BM 4-2012 mandag – tirsdag den 17.- 18. september 2012, kl. 12.00-12.00 (seminar), Sandbjerg Gods
BM 5-2012 mandag den 29. oktober 2012, kl. 13.00, Frandsensalen
BM 6-2012 mandag den 17. december 2012, kl. 10.30, Frandsensalen 

 

Andre arrangementer

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser:
Fredag den 27. maj 2011, kl. 11.00

 

Aarhus Universitets årsfest:
Fredag den 9. september 2011