Dagens indhold

En undervisningsdag med Det rullende Universitet kan indeholde følgende elementer – efter dialog med gymnasiet:

Klasseundervisning ved studerende

Undervisning om et fagligt emne som den universitetsstuderende fx har lavet projekt om på bachelor-, kandidat-, eller ph.d.-niveau. Undervisningen vil være en blanding af både oplæg og elevaktiverende arbejde – fx gruppearbejde, diskussion, opgaveløsning mv. Emnerne afhænger af hvilke universitetsstuderende der har mulighed for at deltage den pågældende dag.

Inden undervisningsdagene på gymnasierne har de studerende deltaget i et formidlingskursus afholdt af didaktikere og gymnasielærere, hvor de har fået redskaber til at sammensætte et spændende undervisningsprogram, som er tilpasset gymnasiets niveau. Undervisningens tema tager udgangspunkt i de studerendes egne fag eller forskningsprojekter og omhandler emner som ”Høflighed i Frankrig og Kina”, ”Den danske bankkrise”, ”Hvorfor sover dyr og mennesker?”, ”Humor på dansk”, ”Strukturelle farver i naturen”, osv. Se flere eksempler på de studerendes undervisningsforløb til højre her på siden og en bruttooversigt over samtlige undervisningsemner her.

Introduktion til studier og studieliv

En kort præsentation af hverdagen for en universitetsstuderende (Ca. 45 min.). Den universitetsstuderende vil bl.a. fortælle klassen om: Hvordan er det at studere på et universitet? Hvordan foregår undervisningen? Hvordan vælges fag? Er der meget hjemmearbejde? Hvordan fungerer læsegrupper? Hvad med sværhedsgrad af undervisning og eksamen? Hvordan er det sociale miljø med fester, sport og faglige foreninger? Her har eleverne også mulighed for at stille spørgsmål.

UddannelsesCafé

UddannelsesCaféen giver gymnasiets elever mulighed for at blive klogere på de enkelte uddannelser. De universitetsstuderende samles i et fællesområde på skolen med skilte der viser deres studie. Herefter har gymnasiets elever mulighed for at stille spørgsmål til de studerende, som med glæde beretter om deres studie og hverdag som studerende.

Den rullende vejledning

Den rullende vejledning er et ekstra tilbud til gymnasierne. Hvis gymnasiet ønsker det, kan Det rullende Universitet på undervisningsdagen forsøge at medbringe studenterstudievejledere, der kan vejlede nysgerrige gymnasieelever i uddannelserne på landets universiteter. Der vil blive opstillet en stand på et centralt placeret sted på gymnasiet, hvor studenterstudievejlederne vil stå i pauserne.

Fællestime-foredrag ved forskere

Foredrag i en fællestime for alle skolens elever eller et fællesforedrag for en gruppe af klasser/hold (fx studieretninger) alt efter hvilke lokaler der er til rådighed og hvilke ønsker gymnasiet har.
Fællesforedraget giver eleverne et indblik i hvordan en forelæsning foregår på et universitet.
Det rullende Universitet har kontakt til en lang række forskere på landets universiteter, som har erfaring med at formidle deres faglighed til gymnasieelever fra alle typer gymnasieskoler.

Skemalægning

Skemaet for dagen udarbejdes i samspil mellem Det rullende Universitet og gymnasiet. Her under ses et generelt eksempel på dagens forløb.

Klik på skemaet for at forstørre det.