Fra ansøgning til undervisningsdag

 • Foto: Melissa Bach Yildrim, AU-foto
 • Foto: Melissa Bach Yildrim, AU-foto

Fra ansøgning til undervisningsdagen

 • Ansøgning (Helst senest 2-3 måneder inden undervisningsdagen)
  Interesserede gymnasier bedes udfylde vores online-ansøgningsskema, som du finder ved at klikke her.
  Læs mere om ansøgning om undervisningsbesøg
  Kontakt os gerne for yderligere oplysninger eller spørgsmål.
 • Planlægningsmøde (Ca. 2 måneder inden undervisningsdagen)
  Hvis Det rullende Universitet kan mønstre det ønskede antal undervisere til jeres gymnasium, kører repræsentanter fra Det rullende Universitet til et planlægningsmøde med jer på jeres gymnasium.Til dette møde beder vi om at den af gymnasiets lærere/inspektorer, som skal lægge skemaet for selve besøget af Det rullende Universitet, også deltager i mødet.
 • Skemalægning (Ca. 1½ måned inden undervisningsdagen)
  Det rullende Universitet sender en liste med de emner og den undervisningsform som hver af underviserne kan tilbyde. Her angives også hvilke faglige forudsætninger hvert emne kræver af eleverne.
  Bemærk at selv om udbuddet af undervisere er stort, så kan det være svært at skabe det perfekte match mellem studieretninger og fakulteter da det afhænger af hvilke undervisere der kan deltage den pågældende dag. Se en bruttooversigt over undervisningsemnerne her.
 • På selve dagen for undervisningsdagen
  Gymnasiet stiller den nødvendige tekniske og administrative stab til rådighed for at afvikle undervisningen. Det rullende Universitets koordinator vil også være til stede på undervisningsdagen og sender efterfølgende gymnasiet gymnasieelevernes evaluering af undervisningen.