Aftalemøde

På aftalemødet gennemgås rammerne for en undervisningsdag med Det rullende Universitet. Koordinatoren medbringer et forslag til, hvorledes undervisningsdagen kan forløbe – ringetider, dagens opbygning osv. – bygget på Det rullende Universitets erfaring. To gymnasier er sjældent ens, vi er derfor åbne overfor forslag til justeringer og tilpasninger, således dit gymnasium får en undervisningsdag skræddersyet til jeres elever.

Inden planlægningsmødet

Det vil være fint hvis gymnasiet inden planlægningsmødet har gjort sig tanker om følgende:

 • Hvor lang skal dagen være?
 • Studer den foreslåede skemamodel
 • Hvor skal et eventuelt fællesforedraget eller UddannelsesCafé holdes?

Dagsorden til planlægningsmødet

 1. Præsentation af mødedeltagere
 2. Præsentation af Det rullende Universitet
 3. Det rullende Universitet præsenterer eksempel på skema og indhold for dagen
 4. Planlægning af dagens forløb på jeres gymnasium
 5. Praktiske foranstaltninger inden undervisningsdagen og på dagen
 6. Hvorledes vil gymnasiet informere elever og lærere forud for undervisningsdagen?
 7. Gymnasiets forpligtigelser i forbindelse med undervisningsdagen
 8. Gennemgang af tjekliste og aftaler om tidsfrister (DrU medbringer et udspil)
 9. Evt.
 10. Rundvisning på gymnasiet

Om planlægningsmødet

 • På mødet deltager en repræsentant fra projektledelsen samt den koordinator, som vil stå for planlægning og afvikling af besøget.
 • Til mødet vil gymnasiet modtage en tjekliste for undervisningsdagen, skemaforslag, tidsplan med datoer, informationsplakater, mm.
 • På mødet drøfter vi, hvordan vi sammensætter skemaet for dagen: Starttidspunkt, antal lektioner, fællesforedrag, sluttidspunkt. Specielle hensyn?

Foto: Melissa Bach Yildrim, AU-fotoFoto: Melissa Bach Yildrim, AU-foto