Ansøgning

Er dit gymnasium interesseret i at blive undervist af Det rullende Universitet, kan du udfylde vores online ansøgningsskema 

  Udgifter forbundet med undervisningsbesøg af Det rullende Universitet

  Aarhus Universitet afholder udgifter til undervisere (studerende) og evt. foredragsholdere. Gymnasiet dækker udgifterne:

  • Transport (bus), som Det rullende Universitet bestiller, til og fra gymnasiet
  • Forplejning på dagen
  • Timer til skemalægning og planlægning af dagen
  • Eventuel overnatning. (Kun relevant for gymnasier, hvor transporttiden fra Aarhus rækker udover 2,5 time. Læs mere her.)
  • Samt sørger for at forberede både lærere og elever på dagen