AP Møller Skolen

Tjek- og datoliste for undervisningsdagen på AP Møller Skolen torsdag d. 26. januar 2017

Denne tjekliste er også at finde på DrU’s hjemmeside på dru.au.dk -> Til Gymnasier -> Planlægningsforløb 2016. Her kan I holde jer opdateret vedrørende planlægningen.

 

Dato

Opgave

Ansvarlig

Status

1

24-nov

DrU sender et katalog med mulige studenterundervisere til gymnasiet. Heri kan man se undervisningstitler, abstracts og evt. krav/ønsker til elevernes forudsætninger. Det vil også være angivet her hvis underviserne ønsker særlige remedier.

DrU

      X

2

01-dec

Gymnasiet giver DrU besked om hvilke af studenterundervisere fra kataloget, som gymnasiet ønsker og gymnasiet påbegynder skemalægningen

Gymnasiet

      X

3

08-dec

Gymnasiet sender (udfyldelse af excelark fra DrU):

1)      Skema for de enkelte klasser, klassernes studieretningsfag og -niveauer (og gerne hvilke niveauer (A, B, C) de har gennemført)

2)      Lokalefordeling

3)      Kontaktoplysninger på IT-ansvarlig, pedel, kontaktperson og administrativt personale, som vil være tilstede på dagen (gerne mobilnumre)

4)      Login til skolens internet/netværk og computere

 

Gymnasiet

     X

4

08-dec

DrU sender skemaet til gennemsyn hos studenterunderviserne og sender evt. rettelser til gymnasiet

DrU

     X

5

08-dec

Gymnasiet undersøger hvilke af studenterundervisernes ønsker til remedier, der kan imødekommes samt informerer DrU herom.

Gymnasiet

     X

6

16-jan

DrU sender lektiearkene til gymnasiet.
Gymnasiet sørger for at distribuere lektiearkene til eleverne som print eller digital distribution.

DrU og Gymnasiet

 

     X

7

16-jan

DrU sender diverse filer med støtte til annoncering af dagen, som gymnasiet kan anvende til at informere deres elever om, hvad der skal ske (ex. plakater og materiale til infoskærme ol.)

DrU

     X

8

16-jan

Deadline for hvornår gymnasiet senest ønsker ”sidste øjebliks” ændringer i skemaet pga. sygdom el.lign.. Herefter gør DrU følgende:

A) DrU forsøger at finde en ny underviser, hvis emne ligger så tæt på det oprindelige emnevalg som muligt (fx fysik à kemi)

B) DrU sammenlægger den pågældende klasse med en anden klasse

DrU og Gymnasiet

    X

9

16-jan

DrU sender information til gymnasiet om, hvor mange undervisere der ønskes forplejning til på undervisningsdagen (antal plus særlige forplejningsønsker)

DrU

    X

10

26-jan

Undervisningsdag på AP Møller Skolen

 

    X

11

27-jan

DrU sender 1. en optælling over elevernes evalueringer af undervisningsdagen, 2. en evalueringsformular til gymnasiets ledelse om samarbejdet, planlægningsprocessen og DrU som produkt og projekt

DrU

    X