Herning Gymnasium

Herning Gymnasium

Tjek- og datoliste for undervisningsdagen på Herning Gymnasium 27. oktober 2017

 

 

Dato

Opgave

Ansvarlig

Status

1

6-sep.

 

DrU sender et katalog med mulige studenterundervisere til gymnasiet. Heri kan man se undervisningstitler, abstracts og evt. ønsker til elevernes forudsætninger. Her vil det desuden fremgå, hvis underviserne har ønsker til særlige remedier..

DrU

 x

2

13 –sep.

Gymnasiet giver DrU besked om hvilke af studenterundervisere fra kataloget (excel ark, fane 1), som gymnasiet ønsker og gymnasiet påbegynder skemalægningen

Gymnasiet

 x

3

20 - sep.

 

Gymnasiet udfylder de resterende faner i excel arket og sender til DrU:

1)      Skema for de enkelte klasser, klassernes studieretningsfag og -niveauer (og gerne hvilke niveauer (A, B, C) de har gennemført)

2)      Lokalefordeling

3)      Kontaktoplysninger på IT-ansvarlig, pedel, kontaktperson og administrativt personale, som vil være tilstede på dagen (gerne mobilnumre)

4)      Login til skolens internet/netværk og computere

5)      Kode til kopimaskine

6)      EAN - og CVR nummer

Gymnasiet

 x

4

20- sep.

 

DrU sender skemaet til gennemsyn hos studenterunderviserne og sender evt. rettelser til gymnasiet

DrU

 x

5

20- sep.

 

Gymnasiet undersøger hvilke af studenterundervisernes ønsker til remedier, der kan imødekommes samt informerer DrU herom.

Gymnasiet

 x

6

12- okt.

 

DrU sender link til lektiearkene til gymnasiet.
Gymnasiet sørger for at distribuere lektiearkene til eleverne som print eller digital distribution.

DrU og Gymnasiet

 

 x

7

12- okt.

 

 

DrU sender diverse filer med støtte til annoncering af dagen, som gymnasiet kan anvende til at informere deres elever om, hvad der skal ske (f.eks.. plakater og materiale til infoskærme ol.)

DrU

 x

8

12- okt.

 

DrU sender information til gymnasiet om, hvor mange der ønskes forplejning til på undervisningsdagen samt evt. særlige forplejningsønsker

DrU

 x

9

27- okt.

 

Undervisningsdag på Herning Gymnasium

 

 x

10

31-okt.

 

DrU sender 1) en optælling over elevernes evalueringer af undervisningsdagen, og 2) en evalueringsformular til gymnasiets ledelse om samarbejdet, planlægningsprocessen og DrU som produkt og projekt

DrU

 x