Herningsholm Erhvervsgymnasium

Tjek- og datoliste for undervisningsdagen på Herningsholm Erhvervsgymnasium mandag den 6. november 2017

 

 

Dato

Opgave

Ansvarlig

Status

1

09-okt

DrU og VIA på Vejen sender et katalog med mulige studenterundervisere til gymnasiet.

DrU og VIA på Vejen

 x

2

13-okt

Gymnasiet giver DrU og VIA på Vejen besked om, hvilke af studenterunderviserne som gymnasiet ønsker, og gymnasiet påbegynder skemalægningen

Gymnasiet

 x

3

13-okt

Gymnasiet udfylder de resterende faner i excel-arket og sender til DrU og VIA på Vejen:

1)      Skema for de enkelte klasser, klassernes studieretningsfag og -niveauer (og gerne hvilke niveauer (A, B, C) de har gennemført)

2)      Lokalefordeling

3)      Kontaktoplysninger på IT-ansvarlig, pedel, kontaktperson og administrativt personale, som vil være tilstede på dagen (gerne mobilnumre)

4)      Login til skolens internet/netværk og computere

5)      Kode til kopimaskine

6)      EAN - og CVR nummer

Gymnasiet

 x

4

13-okt

Gymnasiet undersøger hvilke af studenterundervisernes ønsker til remedier, der kan imødekommes samt informerer DrU og VIA på Vejen herom.

Gymnasiet

 x

5

30-okt

DrU og VIA på Vejen sender link til lektiearkene til gymnasiet.
Gymnasiet sørger for at distribuere lektiearkene til eleverne som print eller digital distribution.

DrU, VIA På Vejen og Gymnasiet

 

 x

6

30-okt

DrU og VIA på Vejen sender eventuelt diverse filer med støtte til annoncering af dagen, som gymnasiet kan anvende til at informere deres elever om, hvad der skal ske (f.eks. plakater og materiale til infoskærme ol.)

DrU

 x

7

30-okt

DrU og VIA på Vejen sender information til gymnasiet om, hvor mange der ønskes forplejning til på undervisningsdagen samt evt. særlige forplejningsønsker

DrU

 x

8

06-nov

Undervisningsdag på Herningsholm Erhvervsgymnasium

 

 x

9

09-nov

DrU og VIA på Vejen sender evaluering til gymnasiet

DrU