Lemvig Gymnasium

Tjek- og datoliste for undervisningsdagen på Lemvig Gymnasium, onsdag d. 18. januar 2017

 

Dato

Opgave

Ansvarlig

Status

1

24. november

DrU sender et katalog med mulige studenterundervisere til gymnasiet. Heri kan man se undervisningstitler, abstracts og evt. krav/ønsker til elevernes forudsætninger. Det vil også være angivet her hvis underviserne ønsker særlige remedier.

DrU

2

1. december

Gymnasiet giver DrU besked om hvilke af studenterundervisere fra kataloget, som gymnasiet ønsker og gymnasiet påbegynder skemalægningen

Gymnasiet

 x

3

8. december

Gymnasiet sender (udfyldelse af excelark fra DrU):

1)      Skema for de enkelte klasser, klassernes studieretningsfag og -niveauer (og gerne hvilke niveauer (A, B, C) de har gennemført)

2)      Lokalefordeling

3)      Kontaktoplysninger på IT-ansvarlig, pedel, kontaktperson og administrativt personale, som vil være tilstede på dagen (gerne mobilnumre)

4)      Login til skolens internet/netværk og computere

5)      Kode til kopimaskine

Gymnasiet

 x

4

8. december

DrU sender skemaet til gennemsyn hos studenterunderviserne og sender evt. rettelser til gymnasiet

DrU

5

8. december

Gymnasiet undersøger hvilke af studenterundervisernes ønsker til remedier, der kan imødekommes samt informerer DrU herom.

Gymnasiet

 x

6

10. januar

DrU sender lektiearkene til gymnasiet.
Gymnasiet sørger for at distribuere lektiearkene til eleverne som print eller digital distribution.

DrU og Gymnasiet

 x

 

7

10. januar

DrU sender diverse filer med støtte til annoncering af dagen, som gymnasiet kan anvende til at informere deres elever om, hvad der skal ske (ex. plakater og materiale til infoskærme ol.)

DrU

8

10. januar

DrU sender information til gymnasiet om, hvor mange undervisere der ønskes forplejning til på undervisningsdagen (antal plus særlige forplejningsønsker)

DrU

 x

9

18. januar

Undervisningsdag på Lemvig Gymnasium

 

10

25. januar

DrU sender 1. en optælling over elevernes evalueringer af undervisningsdagen, 2. en evalueringsformular til gymnasiets ledelse om samarbejdet, planlægningsprocessen og DrU som produkt og projekt

DrU

Inden undervisningsdagen:

  • DrU bestiller bus. Regningen sendes direkte til gymnasiet
  • Gymnasiet bestiller forplejning til studenterunderviserne:

Ved ankomsten: Morgenbrød og vand/kaffe/the

Frokost: Et godt måltid mad, fx en varm/lun ret med salat og brød (Underviserne har været tidligt oppe og har en lang dag, så de har en god appetit)

Inden hjemrejse: Sandwich eller kage, frugt og vand/kaffe/the

Hele dagen: Frugt og vand/kaffe/the på lærerværelset

  • Gymnasiet finder værtselever til studenterunderviserne og informerer værtseleverne om deres opgaver.
  • Gymnasiet søger for, at lister med elevernes navne til tjek af deres tilstedeværelse printes og lægges i lokalerne/på lærerværelset ved ankomst.
  • Gymnasiet informerer både elever og lærere om, hvad der skal ske på dagen, således at alle er bedst muligt forberedt. Det giver den bedste oplevelse for både elever og studenterundervisere.

Efter undervisningsdagen:

  • Gymnasiet vil modtage en sammentælling af elevernes evalueringer og opfordres også til at sende en feedback på samarbejdet mellem gymnasiet og DrU til undervisningsdagens koordinator.