Odsherreds Gymnasium

Tjek- og datoliste for undervisningsdagen på Odsherreds Gymnasium tirsdag den 28. november 2017

 

 

Dato

Opgave

Ansvarlig

Status

1

10. oktober 

 

DrU sender et katalog med mulige studenterundervisere til gymnasiet. Heri kan man se undervisningstitler, abstracts og evt. krav/ønsker til elevernes forudsætninger. Det vil også være angivet her hvis underviserne ønsker særlige remedier.

DrU

    

2

27. oktober 

Gymnasiet giver DrU besked om hvilke af studenterundervisere fra kataloget, som gymnasiet ønsker og gymnasiet påbegynder skemalægningen

Gymnasiet

 

3

3. november 

Gymnasiet sender (udfyldelse af excelark fra DrU):

1)      Skema for de enkelte klasser, klassernes studieretningsfag og -niveauer (og gerne hvilke niveauer (A, B, C) de har gennemført)

2)      Lokalefordeling

3)      Kontaktoplysninger på IT-ansvarlig, pedel, kontaktperson og administrativt personale, som vil være tilstede på dagen (gerne mobilnumre)

4)      Login til skolens internet/netværk og computere

5)      Kode til kopimaskine

Gymnasiet

 

4

 3. november

DrU sender skemaet til gennemsyn hos studenterunderviserne og sender evt. rettelser til gymnasiet

DrU

 

5

 3. november 

Gymnasiet undersøger hvilke af studenterundervisernes ønsker til remedier, der kan imødekommes samt informerer DrU herom.

Gymnasiet

 

6

15. november 

DrU sender lektiearkene til gymnasiet.
Gymnasiet sørger for at distribuere lektiearkene til eleverne som print eller digital distribution. DrU sender ligeledes en oversigt over, hvilke uddannelser der vil være repræsenteret på UddannelsesCaféen. Gymnasiet distribuerer oversigten videre til eleverne og beder dem hver især vælge mindst tre uddannelser, som de vil tale med på UddannelsesCaféen.

DrU og Gymnasiet

 

 

7

 15. november 

DrU sender diverse filer med støtte til annoncering af dagen, som gymnasiet kan anvende til at informere deres elever om, hvad der skal ske (ex. plakater og materiale til infoskærme ol.) 

DrU

 

8

15. november  

DrU sender information til gymnasiet om, hvor mange undervisere der ønskes forplejning til på undervisningsdagen (antal plus særlige forplejningsønsker)

DrU

 

9

28. november 

Undervisningsdag på Odsherreds Gymnasium

 

 

10

 1. december

DrU sender 1. en optælling over elevernes evalueringer af undervisningsdagen, 2. en evalueringsformular til gymnasiets ledelse om samarbejdet, planlægningsprocessen og DrU som produkt og projekt

DrU