Ringkjøbing Gymnasium

Ringkjøbing Gymnasium

Tjek- og datoliste for undervisningsdagen på Ringkjøbing Gymnasium 30. november 2017

 

 

Dato

Opgave

Ansvarlig

Status

1

01-nov

 

DrU sender et katalog med mulige studenterundervisere til gymnasiet. Heri kan man se undervisningstitler, abstracts og evt. ønsker til elevernes forudsætninger. Her vil det desuden fremgå, hvis underviserne har ønsker til særlige remedier..

DrU

 x

2

08-nov

Gymnasiet giver DrU besked om hvilke af studenterundervisere fra kataloget (excel ark, fane 1), som gymnasiet ønsker og gymnasiet påbegynder skemalægningen

Gymnasiet

 x

3

08-nov

 

Gymnasiet udfylder de resterende faner i excel arket og sender til DrU:

1)      Skema for de enkelte klasser, klassernes studieretningsfag og -niveauer (og gerne hvilke niveauer (A, B, C) de har gennemført)

2)      Lokalefordeling

3)      Kontaktoplysninger på IT-ansvarlig, pedel, kontaktperson og administrativt personale, som vil være tilstede på dagen (gerne mobilnumre)

4)      Login til skolens internet/netværk og computere

5)      Kode til kopimaskine

6)      EAN - og CVR nummer

Gymnasiet

 x

4

08-nov

 

DrU sender skemaet til gennemsyn hos studenterunderviserne og sender evt. rettelser til gymnasiet

DrU

 x

5

08-nov

 

Gymnasiet undersøger hvilke af studenterundervisernes ønsker til remedier, der kan imødekommes samt informerer DrU herom.

Gymnasiet

 x

6

22-nov

 

DrU sender link til lektiearkene til gymnasiet.
Gymnasiet sørger for at distribuere lektiearkene til eleverne som print eller digital distribution.

DrU og Gymnasiet

 

 x

7

22-nov

 

 

DrU sender diverse filer med støtte til annoncering af dagen, som gymnasiet kan anvende til at informere deres elever om, hvad der skal ske (f.eks.. plakater og materiale til infoskærme ol.)

DrU

 x

8

22-nov

 

DrU sender information til gymnasiet om, hvor mange der ønskes forplejning til på undervisningsdagen samt evt. særlige forplejningsønsker

DrU

 x

9

30-nov

 

Undervisningsdag på Ringkjøbing Gymnasium

 

 x

10

04-dec

 

DrU sender 1) en optælling over elevernes evalueringer af undervisningsdagen, og 2) en evalueringsformular til gymnasiets ledelse om samarbejdet, planlægningsprocessen og DrU som produkt og projekt

DrU

 x