Skanderborg Gymnasium

Tjek- og datoliste for undervisningsdagen på Skanderborg Gymnasium onsdag den 22. marts 2017

 

 

Dato

Opgave

Ansvarlig

Status

1

 10. februar

 

DrU sender et katalog med mulige studenterundervisere til gymnasiet. Heri kan man se undervisningstitler, abstracts og evt. krav/ønsker til elevernes forudsætninger. Det vil også være angivet her hvis underviserne ønsker særlige remedier.

DrU

    X

2

 24. februar

Gymnasiet giver DrU besked om hvilke af studenterundervisere fra kataloget, som gymnasiet ønsker og gymnasiet påbegynder skemalægningen

Gymnasiet

 X

3

 03. marts

Gymnasiet sender (udfyldelse af excelark fra DrU):

1)      Skema for de enkelte klasser, klassernes studieretningsfag og -niveauer (og gerne hvilke niveauer (A, B, C) de har gennemført)

2)      Lokalefordeling

3)      Kontaktoplysninger på IT-ansvarlig, pedel, kontaktperson og administrativt personale, som vil være tilstede på dagen (gerne mobilnumre)

4)      Login til skolens internet/netværk og computere

5)      Kode til kopimaskine

Gymnasiet

 X

4

 03. marts

DrU sender skemaet til gennemsyn hos studenterunderviserne og sender evt. rettelser til gymnasiet

DrU

 X

5

 03. marts

Gymnasiet undersøger hvilke af studenterundervisernes ønsker til remedier, der kan imødekommes samt informerer DrU herom.

Gymnasiet

 X

6

 13. marts

DrU sender lektiearkene til gymnasiet.
Gymnasiet sørger for at distribuere lektiearkene til eleverne som print eller digital distribution. DrU sender ligeledes en oversigt over, hvilke uddannelser der vil være repræsenteret på UddannelsesCaféen. Gymnasiet distribuerer oversigten videre til eleverne og beder dem hver især vælge mindst tre uddannelser, som de vil tale med på UddannelsesCaféen.

DrU og Gymnasiet

 X

 

7

 13. marts

DrU sender diverse filer med støtte til annoncering af dagen, som gymnasiet kan anvende til at informere deres elever om, hvad der skal ske (ex. plakater og materiale til infoskærme ol.) 

DrU

 X

8

 13. marts

DrU sender information til gymnasiet om, hvor mange undervisere der ønskes forplejning til på undervisningsdagen (antal plus særlige forplejningsønsker)

DrU

 X

9

22. marts

Undervisningsdag på Skanderborg Gymnasium

 

 X

10

 24. marts

DrU sender 1. en optælling over elevernes evalueringer af undervisningsdagen, 2. en evalueringsformular til gymnasiets ledelse om samarbejdet, planlægningsprocessen og DrU som produkt og projekt

DrU

 X