Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

Tjek- og datoliste for undervisningsdagen på SCU, torsdag d. 02. november 2017

 

Dato

Opgave

Ansvarlig

Status

1

13-sept

DrU sender et katalog med mulige studenterundervisere til gymnasiet. Heri kan man se undervisningstitler, abstracts og evt. ønsker til elevernes forudsætninger. Her vil det desuden fremgå, hvis underviserne har ønsker til særlige remedier..

DrU

 X

2

20-sept

Gymnasiet giver DrU besked om hvilke af studenterundervisere fra kataloget (excel ark, fane 1), som gymnasiet ønsker og gymnasiet påbegynder skemalægningen

Gymnasiet

 X

3

27-sept

Gymnasiet udfylder de resterende faner i excel arket og sender til DrU:

1)      Skema for de enkelte klasser, klassernes studieretningsfag og -niveauer (og gerne hvilke niveauer (A, B, C) de har gennemført)

2)      Lokalefordeling

3)      Kontaktoplysninger på IT-ansvarlig, pedel, kontaktperson og administrativt personale, som vil være tilstede på dagen (gerne mobilnumre)

4)      Login til skolens internet/netværk og computere

5)      Kode til kopimaskine

6)      EAN - og CVR nummer

Gymnasiet

 X

4

27-sept

DrU sender skemaet til gennemsyn hos studenterunderviserne og sender evt. rettelser til gymnasiet

DrU

 X

5

27-sept

Gymnasiet undersøger hvilke af studenterundervisernes ønsker til remedier, der kan imødekommes samt informerer DrU herom.

Gymnasiet

 X

6

24-okt

DrU sender link til lektiearkene til gymnasiet.
Gymnasiet sørger for at distribuere lektiearkene til eleverne som print eller digital distribution.

DrU og Gymnasiet

 X

 

7

24-okt

DrU sender diverse filer med støtte til annoncering af dagen, som gymnasiet kan anvende til at informere deres elever om, hvad der skal ske (f.eks.. plakater og materiale til infoskærme ol.)

DrU

 X

8

24-okt

DrU sender information til gymnasiet om, hvor mange der ønskes forplejning til på undervisningsdagen samt evt. særlige forplejningsønsker

DrU

 X

9

02-nov

Undervisningsdag på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

 

 X

10

06-nov

DrU sender 1) en optælling over elevernes evalueringer af undervisningsdagen, og 2) en evalueringsformular til gymnasiets ledelse om samarbejdet, planlægningsprocessen og DrU som produkt og projekt

DrU

 X