Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium fredag d. 3. marts 2017

 

Dato

Opgave

Ansvarlig

Status

1

03-feb

DrU sender et katalog med mulige studenterundervisere til gymnasiet. Heri kan man se undervisningstitler, abstracts og evt. krav/ønsker til elevernes forudsætninger. Det vil også være angivet her hvis underviserne ønsker særlige remedier.

DrU

 X

2

10 feb

 

Gymnasiet giver DrU besked om hvilke af studenterundervisere fra kataloget, som gymnasiet ønsker og gymnasiet påbegynder skemalægningen

Gymnasiet

 X

3

10 feb

Gymnasiet sender (udfyldelse af excel-ark fra DrU):

1)      Skema for de enkelte klasser, klassernes studieretningsfag og -niveauer (og gerne hvilke niveauer (A, B, C) de har gennemført)

2)      Lokalefordeling

3)      Kontaktoplysninger på IT-ansvarlig, pedel, kontaktperson og administrativt personale, som vil være tilstede på dagen (gerne mobilnumre)

4)      Login til skolens internet/netværk og computere

5)      Kode til kopimaskine

Gymnasiet

 X

4

10 feb

DrU sender skemaet til gennemsyn hos studenterunderviserne og sender evt. rettelser til gymnasiet

DrU

 X

5

10 feb

Gymnasiet undersøger hvilke af studenterundervisernes ønsker til remedier, der kan imødekommes samt informerer DrU herom.

Gymnasiet

 X

6

22-feb

DrU sender lektiearkene og spørgeguide til UddannelsesCaféen til gymnasiet.
Gymnasiet sørger for at distribuere til eleverne som print eller digital distribution.

DrU og Gymnasiet

 

 X

7

22-feb

DrU sender diverse filer med støtte til annoncering af dagen, som gymnasiet kan anvende til at informere deres elever om, hvad der skal ske (ex. plakater og materiale til infoskærme ol.)

DrU

 X

8

22-feb

DrU sender information til gymnasiet om, hvor mange undervisere der ønskes forplejning til på undervisningsdagen (antal plus særlige forplejningsønsker)

DrU

 X

9

03-mar

Undervisningsdag på Tradium Teknisk Gymnasium

 

 X

10

07-mar

DrU sender 1. en optælling over elevernes evalueringer af undervisningsdagen, 2. en evalueringsformular til gymnasiets ledelse om samarbejdet, planlægningsprocessen og DrU som produkt og projekt

DrU

 X