Til pressen

  • Foto: Melissa Bach Yildrim, AU-foto
  • Foto: Melissa Bach Yildrim, AU-foto
  • Foto: Melissa Bach Yildrim, AU-foto
  • Foto: Melissa Bach Yildrim, AU-foto

Det rullende Universitet er et tilbud fra Aarhus Universitet til landets gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx, IB og eux).

Det rullende Universitets formål er at give gymnasieelever en smagsprøve på den faglighed, man møder på Aarhus Universitet samt at give dem et indblik i hvordan det er at studere på universitetet. Projektets andet mål er at give universitetsstuderende erfaring med faglig formidling og undervisning i gymnasiet.

Konceptet er, at de universitetsstuderende tager ud til gymnasierne og underviser for en hel dag. En undervisningsdag med Det rullende Universitet involverer både klasseundervisning, hvor studerende fra Aarhus Universitet underviser eleverne i et emne fra deres eget studium, information og studier og studielivet på Aarhus Universitet og en uddannelsescafe.

Mens gymnasiets elever undervises af Det rullende Universitet, kan gymnasiets lærere bruge dagen på at holde fx pædagogisk dag eller tage på ekskursion.

I projektet deltager ca. 120 bachelor-, kandidat- og PhD-studerende fra uddannelser på hele Aarhus Universitet. Inden undervisningsdagen på gymnasierne har de studerende deltaget i et kursus i formidling og undervisning i gymnasiet som afholdes af didaktikere og gymnasielærere. På kurset får de studerende redskaber til at sammensætte et spændende undervisningsprogram, som er tilpasset gymnasieelevernes niveau. Undervisningens tema tager udgangspunkt i de studerendes egne fag eller forskningsprojekter og omhandler emner som: "Netværk og networking", "Genteknologi - Hvor går grænsen?", "iPhone-effekten - Om betydningen af vores (over)forbrug af smartphones i sociale sammenhænge", " Game of Thrones - lederens valg i demokratier og diktaturer", "Big Data – Knowledge is power!"og mange andre.

Bag projektet står en styregruppe bestående af rektorer fra fire af landets gymnasier samt repræsentanter fra Aarhus Universitet.

Siden starten i 2009 har Det rullende Universitet afholdt over 100 undervisningsdage på gymnasier over hele landet og undervist over 50.000 gymnasieelever. I 2016 underviste Det rullende Universitet ca. 35 gymnasier og i 2017 underviste Det rullende Universitet 30 gymnasier over hele landet.

Kontaktoplysninger

 Journalister er meget velkomne til at kontakte projektledelsen med både konkrete og generelle spørgsmål.