Til pressen

Det rullende Universitet er et tilbud fra Aarhus Universitet til landets gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx og IB).

Det rullende Universitets formål er at give gymnasieelever en smagsprøve på den faglighed, man møder på et universitet samt at give dem et indblik i hvordan det er at studere på universitetet. Projektets andet mål er at give universitetsstuderende erfaring med faglig formidling og undervisning i gymnasiet.

Konceptet er, at de universitetsstuderende tager ud til gymnasier i hele landet og overtager al undervisningen for en dag. En undervisningsdag med Det rullende Universitet involverer både klasseundervisning, hvor studerende fra Aarhus Universitet underviser eleverne i et emne fra deres eget studium, samt fællestimeforedrag ved en forsker fra et af landets universiteter.

Mens gymnasiets elever undervises af Det rullende Universitet, kan gymnasiets lærere bruge dagen på at holde fx pædagogisk dag eller tage på ekskursion.

I projektet deltager ca. 120 bachelor-, kandidat- og PhD-studerende fra uddannelser på hele Aarhus Universitet. Inden besøgene på gymnasierne har de studerende deltaget i et kursus i formidling og undervisning i gymnasiet som afholdes af didaktikere og gymnasielærere. På kurset får de studerende redskaber til at sammensætte et spændende undervisningsprogram, som er tilpasset gymnasieelevernes niveau. Undervisningens tema tager udgangspunkt i de studerendes egne fag eller forskningsprojekter og omhandler emner som "Medikalisering - "Giv mig en diagnose så jeg får penge i min pose”, "Giv lorten videre! - fra affald til bioenergi", "Kald det kærlighed, kald det oxytocin", "Fear of missing out syndrom - har du været på facebook idag?", "ADHD - en modediagnose?", "Synes godt om, del og vind!" og mange andre.

Bag projektet står en styregruppe bestående af rektorer fra fire af landets gymnasier samt repræsentanter fra Aarhus Universitet.

Siden starten i 2009 har Det rullende Universitet afholdt over 100 undervisningsdage på gymnasier over hele landet og undervist over 50.000 gymnasieelever. I 2016 underviste Det rullende Universitet ca. 35 gymnasier over hele landet.

 

Kontaktoplysninger

                                                          
  • Konsulent Stinne Faldborg Jørgensen: Tlf: 93 50 82 85
  • Chefkonsulent Jens Holbech: Tlf: 87 15 31 82; mobil 28 99 25 33

Pressefotos

Aarhus Universitet stiller frit en række billeder til rådighed. Det er muligt at downloade pressefotos fra vores hjemmeside.

Journalister er meget velkomne til at kontakte projektledelsen med både konkrete og generelle spørgsmål.