Generel information om undervisningsdage

Praktisk info

  • Computere: Som udgangspunkt medbringer studenterunderviserne selv computere. I visse tilfælde kan der laves specialaftaler med gymnasiet, hvilket skal arrangeres igennem koordinatoren. Nogle gange skal du bruge skolens computere og medbringe din præsentation på USB. Dette kan altid ses på besøgets hjemmeside.
  • For Mac-brugere: Hvis du bruger Mac, skal du selv medbringe en overgangsstik så du kan tilslutte din computer til gymnasiets projektor
  • USB: Det anbefales altid at have en backup af undervisningsforløbet med på USB.
  • Projektorer: Der findes som udgangspunkt altid projektorer i alle klasselokaler.
  • IT-forhold og trådløst netværk: Der vil blive uddelt login til det trådløse netværk ved ankomsten. Der er ligeledes IT kyndig person til stede under hele besøget. Ring til koordinatoren hvis teknikken driller - eller spørg værtseleverne om hjælp.
  • Tilstedeværelse: Der skal tjekkes tilstedeværelse i begyndelsen af hver time. I vil få udleveret elevlister på papirform ved ankomst.
  • Evaluering: Eleverne skal evaluere dagens forløb i slutningen af sidste lektion. Husk at sætte tid af til dette. De skal evaluere via dette link: au.dk/dru/eval
  • Den rullende Vejledning: Der vil som udgangspunkt deltage studievejledere på de fleste undervisningsdage, som du kan henvise eleverne til, hvis de har spørgsmål til uddannelsesvalg. Hvis du er I tvivl, henvis da til koodinatoren for dagen.
  • Presse: Gymnasiet kan invitere pressen. De studenterundervisere, der vil blive fulgt af pressen, bliver altid spurgt på forhånd.

Din undervisning

Dit faglige undervisningsprogram

Til hver undervisningsdag skal du undervise 1-2 klasser i dit faglige undervisningsprogram, som du arbejder med på kurset. Husk at tilpasse undervisningen til elevernes klassetrin og studieretning - det giver det bedste resultat for alle parter.

Introduktion til studier og studieliv

Ud over din faglige undervisning skal du også forberede en præsentation af livet som universitetsstuderende. Præsentationens indhold vil blive gennemgået i forbindelse med din introduktion til Det rullende Universitet. For eksempel på præsentation af livet som universitetsstuderende se her.

Forberedelsesark til eleverne

Forberedelsesarket skal være en smagsprøve til eleverne, så de er motiverede, når de møder op. Sværhedsgraden skal matche elevernes niveau, og arbejdsbyrden skal maximalt være 15 min. lektielæsning. Forberedelsesarket skal uploades på din webprofil og være opdateret, når deadline for de forskellige besøg udløber. Deadline for opdatering af forberedelsesarketet vil blive oplyst af koordinatoren for det enkelte besøg. Hvis du har spørgsmål til l forberedelsesarket, så kontakt Sine, Søren eller Pernille.