Grenaa Gymnasium

Det rullende Universitet underviser på Grenaa Gymnasium, tirsdag den 6. februar 2018

Koordinator for denne undervisningsdag: Sine Bækgaard Madsen

I er altid velkommen til at spørge koordinatoren til råds om undervisningsdagen.
Ring (93508857) eller send en e-mail (sim@au.dk), hvis der er det mindste, I er i tvivl om

Generelt:

Der henvises til "Generel information om undervisningsdag"
Vi skal undervise gymnasiets 10 klasser (STX og IB).
Se evt. skolens hjemmeside for mere info om skolen.

Praktisk info:

Til stede på dagen vil der være IT-personale, pedel og administrativt personale.
Der vil være projektor i alle lokaler, I bedes derfor medbringe egen pc/mac. Der vil være hdmi-stik i klasselokalerne. 
 

Oversigt over dagen

Afgangstidspunkt: 07:00

Mødested: på parkeringspladsen mellem fysik og kemi (se evt. markering på kort ).

 

 

Kl.

Aktivitet

Ankomst

Kl. 08.05

DrU ankommer til gymnasiet, som har arrangeret kaffe/te og morgenbrød

Lektion 1

Kl. 08.35-10.05

Klasseundervisning ved studenterunderviser A

Frikvarter

Kl. 10.05-10.20

Pause

Lektion 2

Kl. 10.20-11.05

Studie og studieliv

 

Kl. 11.05-11.55

UddannelsesCafé

Spisefrikvarter

Kl. 11.55-12.25

Frokostpause

Lektion 3

Kl. 12.25-14.00

Klasseundervisning med studenterunderviser B

Afgang

Kl. 14.10

DrU kører mod Aarhus.

 

Klik her for at se et specificeret skema for dagen

Her ses hver enkelte klasses studieretning

Uddannelsescafé-slide:

Slide om uddannelsescaféen - Powerpoint, PDF

Forberedelsesark til eleverne:

Såfremt du ikke allerede har uploaded et forberedelsesark til din webprofil eller gerne vil udlægge en opdateret version, skal dette gøres senest d. 16. januar 2018. Bemærk, at du herefter ikke må rette i dit lektieark før undervisningsdagen er slut, da Grenaa Gymnasiums link ellers vil melde fejl. Ark som ønskes printet til dagen skal ligeledes uploades på webprofilen  senest d. 16. januar 2018 .

Undervisningsemner:

 

Navn Titel
Camilla Michelle M. Kan tv-underholdning bryde med tabuer og fordomme?
Michael B. G. Soft Power and China Threat Theory
Niclas L. B. Harry Potter og den forbandede Feminisme
Søren S. P. Verdens bedste skole!
Amalie E. International politik: magt eller sikkerhedsmaksimering?
Asta B. V. Adfærdsdesign og nudging - for din, min eller fællesskabets skyld?
Peter Christian S. Adfærdsdesign - Sådan løses samfundsmæssige problemer og økonomisk irrationalitet gennem nudging!
Anders L. Bioteknologien er overalt
Karl-Emil T. B. Naturens egen nanoscience
Simon G. S. Big Data – Knowledge is power!