Langkaer Gymnasium

Det rullende Universitet underviser Langkaer Gymnasium, torsdag d. 25. januar 2018

Koordinator for denne undervisningsdag: Stinne Faldborg Jørgensen

I er altid velkommen til at spørge koordinatoren til råds om undervisningsdagen.
Ring (93508285) eller send en e-mail (sfj@au.dk), hvis der er det mindste, I er i tvivl om.

Generelt:

Der henvises til "Generel information om undervisningsdag"
Vi skal undervise gymnasiets 27 klasser (STX, HF og IB).
Se evt. skolens hjemmeside for mere info om skolen.

Praktisk info:

Til stede på dagen vil der være IT-personale, pedel og administrativt personale.
Der vil være projektor i alle lokaler, I bedes derfor medbringe egen pc/mac. Der vil være vga og HDMI-stik i klasselokalerne. 
 

Oversigt over dagen

Afgangstidspunkt:

Mødested: på parkeringspladsen mellem fysik og kemi (se evt. markering på kort ).

 

 

Kl.

Aktivitet

Ankomst

08.00

DrU ankommer til gymnasiet, som har arrangeret kaffe/te og morgenbrød

Lektion 1

Kl. 08.30-10.00

Klasseundervisning ved studenterunderviser A

Frikvarter

Kl. 10.00-10.30

Pause

Lektion 2

Kl. 10.30-11.15

Studie og studieliv (ved studenterunderviser A)

 

Kl. 11.20-12.00

Fællesforedrag/UddannelsesCafé

Spisefrikvarter

Kl. 12.00-12.30

Frokostpause

Lektion 3

Kl. 12.30-14.00

Klasseundervisning med studenterunderviser B

Afgang

Kl. 14.10

DrU siger tak for idag

 

Klik her for at se et specificeret skema for dagen

Her ses hver enkelt klasses studieretning

Uddanelsescafé-slide:

Slide om uddannelsescaféen -

Forberedelsesark til eleverne:

Såfremt du ikke allerede har uploaded et lektieark til din webprofil eller gerne vil udlægge en opdateret version, skal dette gøres senest d. 03. januar 2018. Ark som ønskes printet til dagen skal ligeledes uploades på webprofilen senest d. 03. januar 2018.

Undervisningsemner: