Part-time lecturers

Eksternt lektorat i Psykiatrien i Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital Risskov 941049

Ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, opslås et eksternt lektorat for perioden 1. januar 2018 (eller snarest herefter) til 31. januar 2021 ved Psykiatrien i Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital Risskov.

Arbejdsopgaver:
Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisningen inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, kurser, gennemførelse af eksaminer. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver.

Den eksterne lektor ansættes til at varetage 20 konfrontationstimer pr. semester. Til hver konfrontationstime medregnes 2½ time til forberedelse. Der vil således blive honoreret for 50 arbejdstimer pr. semester.
 
Kvalifikationer:
Den eksterne lektor skal have en ansættelse som læge ved en af afdelingerne ved Psykiatrien, Aarhus Universitetshospital Risskov og have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Ansættelse som ekstern lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 
Aflønning:
Aflønning sker i henhold til aftale af 1. maj 2012 om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet). Timelønnen pr. arbejdstime udgør 247,01 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012). Beløbet udbetales i semestret normalt månedsvis bagud med 1/5, idet der ikke udbetales vederlag i månederne juli og august.

Required qualifications

Appointment as a part-time lecturer requires qualifications at Master's degree level. Moreover, candidates are expected to possess other high-level qualifications, such as specific specializations, knowledge or practical experience from employment within the area of practice of the field in question. Teaching qualifications are also assessed.

Formalities and references

 • Further information on the appointment procedure can be found in the Ministerial Order on the Appointment of Academic Staff at Universities.
 • Appointment and remuneration are in accordance with the Circular on the Agreement on Part-time Lecturers at Danish Universities.
 • Further information on qualification requirements and job description can be found in the Memorandum on Job Structure for Academic Staff at Danish Universities (in Danish).
 • Application

  Applications must be accompanied by a CV and diploma. A teaching portfolio as well as a list of publications can be uploaded (if relevant for the position). A maximum of three of the publications of greatest relevance to the job can be submitted. If you have an expert statement within the same job title (completed after March 1, 2016 at AU, Health), then this can be attached to the application.

  Further information on the application and supplementary materials may be found in the faculty's Guidelines for applicants and Aarhus University's Guidelines on the use of teaching portfolios.

  The expert committee may decide to include non-submitted material in its statement. In such cases, the applicant will be informed and obliged to submit material, unless the application is withdrawn.

  Applications submitted through channels other than the online application form below or applications which are not received by the application deadline will not be considered.

  All interested candidates are encouraged to apply, regardless of their personal background.

  Deadline

  All applications must be made online and received by:

  23.11.2017
  Please apply online here

  Aarhus University is an academically diverse and research-intensive university with a strong commitment to high-quality research and education and the development of society nationally and globally. The university offers an inspiring research and teaching environment to its 40,000 students and 8,000 employees, and has an annual budget of EUR 860 million Learn more at www.au.dk/en.