Kursusprogram - Almen Studieforberedelse efterår 2005

FØRSTE FASE: Første kursusdag

     

9.00 -

  9.15

Velkomst v/ Aarhus Universitet

9.15 -

10.15

Almen Studieforberedelse og almen dannelse i uddannelsesteoretisk og uddannelsespolitisk sammenhæng. Oplæg ved lektor Jens Erik Kristensen, Aarhus Universitet. Diskussion i plenum

10.15 -

10.35

Kaffepause

10.35 -

12.00

Formålet med Almen Studieforberedelse set fra det enkelte fags side. Oplæg ved docent Hans Fink fra Aarhus Universitet. Diskussion i plenum

12.00 -

13.00

Frokost

13.00 -

15.00

Samarbejde mellem hovedområder. Oplæg fra professor Svend E. Larsen, lektor Jørn Loftager og lektor Henry Nielsen fra Aarhus Universitet, repræsenterende de tre hovedområder.

Oplæggene belyser metodiske, erkendelsesmæssige samt videnskabsteoretiske forudsætninger ved de enkelte hovedområder i forhold til Almen Studieforberedelse. De tre oplæg forholder sig til et fælles emne ud fra spørgsmålet: Hvad kan hovedområderne bidrage med, hvor går deres grænser, og hvad kan de bruge samarbejdet til?

15.00 -

15.30

Kaffepause

15.30 -

17.00

Diskussion i grupper bestående af fire teams + en af de medvirkende universitetslærere. Diskussionen tager udgangspunkt i dagens oplæg set i forhold til den aktuelle situation for Almen Studieforberedelse på de enkelte skoler. Afsluttende plenum med oplæg til hjemmearbejdet.

TREDJE FASE: Anden kursusdag

     

9.00 -

 9.05 Velkomst
9.05 - 10.15

Gruppearbejde om de fremsendte projektskitser i samme grupper som på første kursusdag. Hver gruppe fremlægger sit projekt og deltager i fællesdiskussion af det med respons fra underviserne

10.15 - 10.35 Kaffepause

10.35 -

12.00 Fortsat gruppearbejde
12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 14.00 Elevernes rolle i Almen Studieforberedelse. Oplæg ved lektor Poul V. Thomsen, Aarhus Universitet
14.00 - 15.15

Opsamlende diskussion i plenum om den aktuelle situation for undervisningen i Almen Studieforberedelse. Koordinator lektor Keld Nielsen, Aarhus Universitet

 Der tages forbehold for, at der i tilfælde af sygdom o.l. vil kunne blive inddraget andre undervisere fra den gruppe af lærere der på Aarhus Universitet samarbejder om at gennemføre kurserne i Almen Studieforberedelse.

Se kursusbeskrivelse