Projektskitser - Almen Studieforberedelse forår 2005

Aarhus Universitet har i foråret 2005 afholdt fire kurser i Almen Studieforberedelse. Som del af kurset har deltagerne udarbejdet projektskitser over 3-årige forløb i Almen Studieforberedelse med særligt fokus på progression i det samlede forløb. Du kan hente eksempler på projektskitserne her:

Projektskitserne findes i to formater, som word-dokument og som pdf-dokument. For at kunne læse pdf-dokumenter skal det gratis program Adobe Acrobat Reader være installeret på din computer.