AU Update - faglig udvikling on demand

  • AU Update er et nyt kompetenceudviklingskoncept målrettet gymnasielærere og udviklet i tæt samspil mellem gymnasieskolen og Aarhus Universitet.
  • Med AU Update etableres læringsrum, hvor gymnasielærere og universitetets forskere udvikler sig fagligt sammen i løbet af en række workshopdage.
  • Det faglige indhold i AU Update-konceptet baseres på samspil mellem universitetets forskere og pædagogiske centre, fagkonsulenterne og de deltagende gymnasielærere.

Pilotprojekter i 2017/2018

I løbet af efterår 2017 og vinter 2018 gennemføres pilotprojekter inden for fagene Dansk, Engelsk, Matematik og Fransk/Spansk/Tysk.

Der har været stor interesse for disse pilotforløb, og der er ikke flere ledige pladser.  

Konkrete ønsker om andre AU Update-forløb
AU Update bliver fremover udbudt on-demand og efter konkrete henvendelser fra gymnasieskoler.

Man er velkommen til at kontakte AU's gymnasiekoordinator Birgitte Højland med ideer til kommende forløb eller med konkrete ønsker om gennemførelse af et AU Update-forløb for en bestemt klynge af gymnasier.