Støttemuligheder

Efter- og videreuddannelse er en investering for såvel medarbejder som organisation.

Der er flere modeller for finansiering af efter- og videreuddannelse. De fleste deltagere på efter- og videreuddannelsesforløb hos Aarhus Universitet får uddannelsen helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver.

Der er dog også andre muligheder for at få dækket hele eller dele af uddannelsesudgiften. Den rigtige løsning i din situation kan afhænge af flere faktorer. Rådfør dig altid med revisor eller andre rådgivere for at sikre, at du vælger den bedste model i forhold til din situation.

Herunder kan du orientere dig i forskellige finansieringsmuligheder.

Skattefradrag i virksomheden

Vælger virksomheden at afholde hele uddannelsesudgiften for en medarbejder på efteruddannelse, kan virksomhed undersøge muligheden for at trække udgiften fra i skat.

Vi henviser til SKAT for nærmere information og vejledning.

Bruttolønsmodellen

I visse tilfælde er der mulighed for at indgå en aftale om bruttolønsordning mellem dig og din arbejdsgiver. Bruttolønsmodellen betyder kort fortalt, at du indgår en aftale med virksomheden om, at virksomheden betaler uddannelsen, men trækker en aftalt andel af din bruttoløn for dette.

Vi henviser til SKAT for nærmere information og vejledning.

Kompetencefonde

Virksomheder og organisationer samt deres medarbejdere kan søge om tilskud til efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Der er centrale fonde, der dækker større områder og andre fonde, som er mere branchespecifikke.

Konventums hjemmeside giver et godt overblik over de forskellige fonde.

Ellers kan du finde oplysninger hos Kompetencefonden for statsligt ansatte eller hos Den kommunale kompetencefond.

Jobrotationsordningen

Offentlige og private virksomheder har  mulighed for at få tilskud fra jobcentret til at ansætte en ledig i de timer, en medarbejder bruger på videreuddannelse eller opkvalificering via den såkaldte jobrotationsordning.

Læs mere om jobrotationsordningen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt jobcentret i din kommune for at høre nærmere om betingelserne for jobrotationsordningen.

Legater

Der findes en række legater, som kan søges i forbindelse med behov for efter- og videreuddannelse. Nedenfor er en liste over hjemmesider, som giver et overblik over legater:

Studieliv, økonomi og arbejde. Fokus på livet som studerende

Legatregistret

Legatnet

Vær opmærksom på, at legater kan være skattepligtige

SU og SVU

Det er ikke muligt for efter- og videreuddannelsesstuderende at opnå støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). Dette gælder også, når du læser heltidsuddannelse tilrettelagt på deltid, eller når du læser under tompladsordningen, da du er indskrevet under reglerne om deltidsuddannelse/åben uddannelse.

Som efter- og videreuddannelsesstuderende kan man i visse tilfælde søge om SVU, Statens Voksenuddannelsesstøtte,