Efter- og videreuddannelse

Science and Technology

Med en efter- og videreuddannelse fra Science and Technology er du sikret en uddannelse på højeste faglige niveau, der både styrker dine faglige kompetencer og fremtidige karrieremuligheder.

Tompladsordningen

Du har mulighed for at følge enkelte kurser på bachelor- og kandidatniveau i dagtimerne gennem tompladsordningen. Via tompladsordningen kan du sammensætte et helt tilvalg/sidefag.

Master som fleksibelt forløb

Masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personlig tilrettelagt forskningsbaseret videreuddannelse. Her er du som ansøger i vid udstrækning selv ansvarlig for både at sammensætte og gennemføre uddannelsen.

Kurser som indtægtsdækket virksomhed

Har du en god idé til et kursus, kan du få rådgivning om regler og økonomi. Du kan også se udbuddet af kurser som indtægtsdækket virksomhed på Science and Technology.
På Institut for Bioscience har de gode erfaringer. Læs mere om indtægtsdækket virksomhed.

Information til ansøgere

Studievejledning

Hvis du har behov for overordnet vejledning om valg af masteruddannelser udbudt på ST, kan du skrive til evu.st@au.dk Spørgsmål angående det faglige indhold på vores masteruddannelser skal rettes til den faglige koordinator på den enkelte uddannelse. Kontaktoplysninger finder du i beskrivelsen af den enkelte uddannelse.

Har du behov for mere specifik faglig vejledning, hvis du for eksempel ønsker at sammensætte et helt tilvalg/sidefag via tompladsordningen, kan studenterstudievejlederne på de enkelte fag hjælpe dig.

For vejledning om adgangskrav, ansøgning til og optagelse på et enkeltfag eller en deltidsuddannelse, supplerende uddannelseaktivitet og deltagerbetaling kontakt Efter- og Videreuddannelse på ST pr. e-mail: evu.st@au.dk eller telefon 8715 2821. 

 

Supplerende aktivitet

Den nuværende overgangsordning om supplering udløber pr 31. august 2016.

Aarhus Universitet er i øjeblikket i gang med at udarbejde retningslinjer for supplerende studieaktivitet på Aarhus Universitet. Vi opdaterer Efter- og Videreuddannelses hjemmeside så snart vi ved mere.  

Vi forventer at der fremadrettet vil være særlige regler for supplerende studieaktivitet, og at der vil blive opkrævet deltagerbetaling for supplerende studieaktivitet. Du kan læse mere på kandidatoptagets hjemmeside.

 

Afmelding

For at Efter- og Videreuddannelse kan afmelde dig et fag eller forløb, skal vi bede om at få en skriftlig afmelding. Send en mail til evu.st@au.dk hvor du oplyser studienummer og hvilket fag, du ønsker at afmelde.

Afmelder du dig inden undervisningens start, har du mulighed for at få deltagerbetalingen refunderet. Hvis vi skal refundere deltagerbetaling, skal du oplyse registrerings- og kontonummer i din e-mail. Det er ikke muligt at få refunderet deltagerbetalingen ved afmeldinger, efter undervisningen er gået i gang.