Du er her: AU » Uddannelse » Efter- og videreuddannelse » Uddannelsestyper » Master & MBA

Master & MBA

Ønsker du ny viden og kompetencer på kandidatniveau? Så er en masteruddannelser måske noget for dig.

Masteruddannelser henvender sig til erhvervsaktive voksne, der både har en forudgående videregående uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Masteruddannelser kobler teori og praksis og giver dig overblik og nye vinkler i forhold til dine arbejdsområder. Du vil derfor opleve, at undervisningen bygger oven på din forudgående uddannelse og erhvervserfaring.

Indholdet på masteruddannelser kan være rettet mod udvikling af specialist- eller generalistfunktioner. En MBA er en Master of Business Administration og har fokus på generel virksomhedsledelse.

De enkelte moduler i en masteruddannelse udbydes ofte også som selvstændige enkeltfag.

Omfang og tilrettelæggelse

Masteruddannelserne tages på deltid, har normalt en varighed på 2 år og svarer til 1 års fuldtidsstudier (60 ECTS point).  Masteruddannelserne er normalt tilrettelagt, så de kan følges sideløbende med et job.

Uddannelserne tilrettelægges ofte som it-støttet undervisning med weekend- og/eller lørdagsseminarer. Der er også masteruddannelser med undervisning om aftenen eller i dagtimerne (typisk torsdag/fredag).

Masteruddannelsen skal normalt gennemføres inden for en periode på 6 år. I visse tilfælde kan studienævnet for en uddannelse fastsætte en kortere maksimal uddannelsestid, hvis særlige, faglige forhold gør sig gældende.

For masteruddannelser, som er reguleret af en anden bekendtgørelse end masterbekendtgørelsen, gælder de pågældende bekendtgørelsers bestemmelser om maksimal uddannelsestid.

 

Adgangskrav

Adgangskravet til masteruddannelser består dels af krav om forudgående uddannelse, dels af krav om forudgående relevant erhvervserfaring.
De generelle adgangskrav til en masteruddannelse er én af følgende adgangsgivende uddannelser:

  • en relevant kandidatuddannelse
  • en relevant akademisk bacheloruddannelse
  • en relevant professionsbacheloruddannelse
  • en relevant diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb
  • og for visse masteruddannelser en relevant mellemlang videregående uddannelse

Ansøgeren skal derudover have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Kravet om erhvervserfaring kan ikke fraviges.
De nøjagtige adgangsbestemmelser kan læses på hjemmesiden for den enkelte masteruddannelser.

Masteruddannelser på AU