ÅRSBERETNING 2004

sTUDENTERHUS åRHUS

Århus har aldrig haft et egentligt studenterhus, som vi ser det i andre uddannelsesbyer, såsom Ålborg, Odense, København og Esbjerg.

Tanken om sTUDENTERHUS åRHUS opstod i 2000. Nuværende studenterhusleder Anders Dahlstrup var generalsekretær i Studenterrådet ved Aarhus Universitet, og fremlagde ideen her. Sammen med et par andre studerende dannede A.D. nu en forening med det formål at få sTUDENTERHUS åRHUS til at blive til virkelighed. Foreningen formulerede et idegrundlag, der ville andet og mere end at være en bar og et koncertsted for studerende. Idegrundlaget definerede 4 ben som sTUDENTERHUS åRHUS skulle stå på; et tværfagligt mødested for århusianske og internationale studerende, et forum for videnudveksling mellem erhverv og studerende, et samlet sted for rådgivning og service til studerende, og et forum for kulturelle udfoldelser og oplevelser. 

I 2002 skrev Anders en kronik, som blev læst af medlemmer af Erhverv Århus. E.Å. meldte sig herefter på banen som foreningens trofaste støtter. Senere samme år blev ideen præsenteret af bl. a. borgmester Louise Gade på et stort møde på Århus Rådhus, og ideen fik bred politisk opbakning.

A.D. blev sammen med et konsulentfirma hyret til at udvikle og etablere sTUDENTERHUS åRHUS. Det første de gjorde var at undersøge en placering af sTUDENTERHUS åRHUS. Toldkammeret kom hurtigt på tale som en mulighed, da staten i slutningen af 2002 satte huset til leje. Man indgik i lejeforhandlinger med staten, men forhandlingerne strandede da staten i 2004 satte huset til salg i offentligt udbud. Her kunne sTUDENTERHUS åRHUS ikke være med, så det så sort ud indtil entreprenør Jørn Tækker tilbød sTUDENTERHUS åRHUS en lejeaftale, og indgav et bud på huset. Til vores held viste Jørn Tækkers bud sig at være det højeste, nemlig 55,1 mio kr.

Restaureringen af huset blev iværksat maj 2004. Restaureringen er foretaget med stor pietetsfølelse og respekt for det unikke historiske Toldkammer. Det kommer bl. a. til udtryk ved at en konservator har skrabet sig gennem mange lag vægmaling, for at finde frem til Hack Kampmanns oprindelige farvesætning af huset. Huset fremstår således i dag i vidt omfang som Hack Kampmann tegnede det omkring 1900.

I august 2005 flyttede sTUDENTERHUS åRHUS ind. Nu var besætningen på 3½ fastansatte, Anders studenterhusleder, Lars cafeleder, Merethe som leder af PR og Markedsføring, og Helle som regnskabsansvarlig. Hertil kommer staben af ca. lige så mange vekslende praktikanter og militærnægtere. sTUDENTERHUS åRHUS vil meget gerne ansætte studerende og arbejder løbende sammen med vores omkring 100 frivillige, for derigennem at sikre at vores virke har rodfæste i hvad de studerende vil med det og rent faktisk udspringer af studentermiljøet.

Gradvist er der siden flyttet lejere ind, Projektzone, Vækstværk, Moment, Århus Studenterradio, ligesom vi lejer arbejdspladser ud til specialestuderende. I december flyttede Erhverv Århus ind i stuen til højre. Og til sommer flytter Kollegiekontoret ind. Fælles for alle beboere i huset er at de bidrager til sTUDENTERHUS åRHUS særlige ide og virke ved at indgå i et samlet synergi regnskab. Vi føler os meget priviligerede over at bebo det historiske Toldkammer, og vores udadvendte aktiviteter vil give mange andre Århusianere lejlighed til at dele glæden ved huset, både studerende og almindelige århusianere.

Et andet væsentlig forhold omkring det at sTUDENTERHUS åRHUS bor i den tidligere Toldbod er, at huset så tydeligt ikke tilhører én uddannelsesinstitution. Det vil være med til at tydeliggøre at sTUDENTERHUS åRHUS er et aktivt og hyggeligt mødested for studerende på tværs af studieretning. sTUDENTERHUS åRHUS bliver også et krydsfelt mellem studerende og erhverv, som forhåbentlig kan åbne op for nye samarbejdsformer.

Men vi er ikke færdige endnu. Til semesterstart august 2005 forventer vi at have en café, der vil være åben i dagtimerne. Da det tidligere Toldkammer er fredet i klasse A, er det en kompleks udfordring at indpasse en café i de historiske omgivelser. I mellemtiden afholder vi en række arrangementer, som vi mener henvender sig bredt til mange forskellige studieretninger.

Og når vi får vores café, så holder vi et brag af en åbningsfest!!