ÅRSBERETNING 2004

UNIVERSITETS-SAMVIRKET

Universitets-Samvirkets medlemmer har i det forløbne år - foruden universitetets medlemmer - været:

Statsamtmand Peter Christensen (formand). Filialdirektør Curt Bech. Bankdirektør Bjarne Dalsgaard. Statsautoriseret revisor Jørgen Dissing (kasserer). Advokat Carsten Fode. Sektorformand Leo Jensen.  Direktør Erik Jantzen. Direktør Niels Jensen. Direktør Peter Jensen. Direktør Svend Larsen. Professor Henning Lehmann. Advokat Bent Müller. Direktør P. Møller-Mikkelsen (kasserer). Direktør Palle Svejstrup. Direktør Jens Erik Sørensen. Morten Østergaard, MF. Direktør Allan Aagaard.

Den af samvirket nedsatte bestyrelse for Studenterkollegierne i Universitetsparken i Århus har bestået af:

Advokat Bent Müller (formand). Statsautoriseret revisor Jørgen Dissing (kasserer). Forretningsfører John Andersen. Professor Jens Evald. Direktør Niels Jensen. Direktør Jens Erik Sørensen. Skiftende repræsentation af 4 medlemmer af kollegianerrådet.

Universitets-Samvirket råder over 9 studenterkollegier i Universitetsparken med i alt 494 værelser. Afgiften pr. værelse har været 1600 kr.