ÅRSBERETNING 2004

UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG VED AARHUS UNIVERSITET

Universitetshistorisk Udvalg blev oprettet 1987 og har bl.a. til opgave at indsamle, registrere og formidle materiale til belysning af universitetets historie samt varetage opgaver i forbindelse med herværende arkiver. Udvalget bestod af lektor, mag.art. André Wang Hansen (formand), professor, dr.scient. Helge Kragh, lektor, ph.d. Claus Møller Jørgensen samt direktør i Statsbiblioteket, cand.mag. Svend Larsen. Som udvalgets sekretær fungerede akademisk medarbejder, cand.mag. Palle Lykke.

Der blev gennemført 8 erindringsinterviews, og der indsamledes erindringsmateriale, personarkiver samt fotografisk materiale og andre arkivalier og effekter fra fhv. studerende og ansatte samt foreninger, og man påbegyndte digitalisering af udvalgets samling af såvel fotografier som lydoptagelser på bånd (mundtlige erindringer) med henblik på materialets sikring for eftertiden.

Palle Lykke publicerede bogen Juridisk Bibliotek 1944-2004 (152 s.) og forberedte publikationer til udgivelse i 2005.

Udvalgets sekretariat leverede konsulentbistand i forbindelse med Besættelsesmuseets udstilling i Vandrehallen i oktober/november i anledning af 60-året for RAF’s bombardement af Gestapos hovedkvarter i parkkollegierne og ved museets særlige ”øjenvidne-arrangement” 31. oktober, hvor i øvrigt udvalgets nyerhvervelser med relation til bombardementet præsenteredes.

Sammen med Journalkontoret har udvalget forestået presseklip, og udvalget forvalter universitetets udklipssamling.

Vejledning og bistand, herunder udlån af materiale (i kopi) har været ydet internt og eksternt. Denne aktivitet har været i fortsat stigning. En række gæster har aflagt studiebesøg i udvalgets samling.

Palle Lykke deltog i NUAS-konferencen ”Arkiv med ambitioner. Framtidsperspektiv och utveckling på kulturens grund” i Reykjavik 7.-8. oktober.

En detaljeret årsberetning (27 s.) kan rekvireres i udvalgets sekretariat (pl@adm.au.dk).