ÅRSBERETNING 1993

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

Aarhus Universitetsforlag (Fond) er oprettet 1985 med det formål at formidle forskningsresultater, primært fra Aarhus Universitet, gennem drift af forlagsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed.

Bestyrelsen, som udpeges af konsistorium, udgør fondens ledelse. Den daglige ledelse varetages af forlagsleder, Ph.D. Tønnes Bekker-Nielsen. De øvrige faste medarbejdere ved forlaget var i 1993 overassistent Anne Hasseriis Jensen, assistent Pia Sandholm Laursen, edb-medarbejder Helle Thomassen, tegner Inga Friis og kontorelev Jette Bruun Søgaard. Forlagets regnskab revideres af Price Waterhouse/Seier-Petersen ved statsautoriserede revisorer Jørgen Dissing og Kim Lauge Madsen.

Forlagets kontor, arkiv og tegnestue er placeret i bygning 170, pakkeri og forsendelse i Forskerparken og lagerlokaler dels i bygning 323, dels i Trøjborgkomplekset og dels i Forskerparken.

Forlaget udsendte i 1993 45 titler, heraf 34 fra forlagets egen produktion og 11 på kommissionsbasis. Fra juli 1993 indgik forlaget aftale med Jysk Selskab for Historie om administration af tidsskrifterne "Historie. Jyske samlinger" og "Nyt fra Historien", samt salg af selskabets publikationer på kommisionsbasis. Årets salg fordelte sig med 1.516.000 kr. til indlandet, 199.000 kr. til det øvrige Skandinavian, 144.000 kr. til UK og Irland, 153.000 kr. til det øvrige Europa og 107.000 kr. til oversøiske markeder. Endvidere udsendtes ca. 1000 gratiseksemplarer direkte, gennem IDE eller Undervisningsministeriet til modtagere i udlandet þ bl.a. danske lektorer ved udenlandske universiteter. Den samlede omsætning var 2,12 millioner kr., en stigning på 6,8 % i forhold til 1992.

Forlaget var repræsenteret på 3rd Prague International Book and Library Fair i maj, Frankfurter Buchmesse i oktober samt bogmessen i Forum, København i november. Endvidere deltog forlagslederen som præsident for International Association of Scholarly Publishers i årsmødet for Association of American University Presses i Salt Lake City (juni).

Aarhus Universitetsforlag blev i december 1993 optaget som medlem af Den Danske Forlæggerforening med virkning fra 1.1.1994.