ÅRSBERETNING 1993

SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE

Ledelse

Skolechef Skolechef i perioden 1.1.-31.8 var specialtandlæge Jens Erik Winther, og i perioden 1.9.31.12 var ledende tandlæge Merete Hørsted konstitueret. Skoleråd 01.01.-31.08.:

Skolechef Jens Erik Winther, ledende tandlæge Merete Hørsted, KA-faglærer Mitzie Abildgaard, undervisningsassistenterne Marie Eckerbom og Conny Fuglsig, afdelingssygeplejerske Grethe Drengsgaard og tandplejerstuderende Tina Damgaard og Trine H. Jensen.

Observatører: Uddannelseskoordinator Annalise Aarslev, studiekoordinator Birthe Lind, studievejleder Lene Knudtrup og fuldmægtig Margit Troelsen (SVF).

01.09.-31.12.: Konst. skolechef Merete Hørsted, ledende tandlæge Bo Danielsen, KA-faglærer Lillian Hansen, undervisningsassistenterne Jette Noes og Marie Eckerbom, afdelingssygeplejerske Grethe Drengsgaard og tandplejerstuderende Birgitte Meier Jensen og Jeanette Q. Mortensen.

Observatører: Uddannelseskoordinator Annalise Aarslev, studiekoordinator Birthe Lind, studievejleder Mette Aakjær, studievejleder Mitzie Abildgaard og fuldmægtig Margit Troelsen (SVF).

Der har været afholdt 8 ordinære møder i skolerådet. Undervisningsudvalg tandplejeruddannelsen 01.01.-31.08.: Skolechef Jens Erik Winther, undervisningsassistent Mette Aakjær, informationsmedarbejder Rie Bloch, tandplejerstuderende Lene Kronborg Hansen, Henrik Ørsnes og Michael Hansen.

01.09.-31.12.: Konst. skolechef Merete Hørsted, ledende tandlæge Erik Rambusch, undervisningsassistent Inger Kirkegaard, tandplejerstuderende Michael Hansen, Annemette Kristensen og Betina B. Bojsen.

Der har i 1993 været afholdt 3 ordinære møder.

Medarbejdere

VIP . Antal årsværk: 16,8.

Skolechef: Jens Erik Winther, Merete Hørsted.

Ledende tandlæge: Bodil Birn, Erik Rambusch, Bo Danielsen.

Afdelingssygeplejerske: Grethe Drengsgaard.

VIP med administrative funktioner: Rie Bloch, Birthe Lind, Annalise Aarslev, Jan Hejle.

Psykolog: Kaj Toftgaard.

Undervisningsassistenter: Mette Aakjær, Conny Fuglsig, Gerda Østeraa, Jette Friis, Jette Noes, Helle Svensson, Marie Eckerbom.

Klinikassistentfaglærere: Mitzie Abildgaard, Birgit Nyekjær, Lis Bjerregaard, Annette Petersen, Gerda Fritse Poulsen, Susan Burlund, Kirsten Frederiksen, Lillian Hansen, Aase Larsen, Else Villani. TAP . Antal årsværk: 11,31. Kontorpersonale: Pernille Leth Nielsen, Kirsten Sender, Vibeke Hennemann

Klinikpersonale: Grethe Møller Petersen, Lisbeth Rousing, Dorte Skov, Annette Svensson, Gyde Fogedgaard Madsen, Kirsten Pedersen, Ingelise Kanne Sørensen, Inge Holm, Reni Nielsen.

EDB-personale: Erik Gotfredsen.

Foredragsvirksomhed

 • Danielsen, B.: Treatment of periodontal disease. Ortodontic Postgraduate Programme, University of the Philippines, Manila, juli, 1993.
 • Danielsen, B.: Diagnosis of periodontal disease. Periodontal Postgraduate Programme. Army of the Republic of the Philippines, Manila, juli, 1993.
 • Danielsen, B.: Diagnosis of periodontal disease. Host responce and periodontal disease, Mizamis University, Ozamis, Filippinerne, juli, 1993.
 • Danielsen, B.: Behandling af følsomme tandhalse. Dental '93 Vejle, oktober, 1993.
 • Winther, J.E.: Clinical Dental Technicians - an authorized oral health personnel category in Denmark. Meeting among Chief Dental Officers from the EEC countries, maj, 1993.
 • Winther, J.E.: Benefits and Problems of Integrating Health Programs. The 4th World Congress on Preventive Dentistry, Umeå, august, 1993.

  Undervisning og formidling

  Undervisningen er gennemført efter gældende uddannelsesplaner integreret med såvel tandlægeuddannelsen som den kliniske tandteknikeruddannelse.

  Klinikassistentuddannelsen har påtaget sig ansvar og ledelse for skolepraktik for tandklinikassistenter.

  Optagelse og eksaminer

  Optagelse af nye studerende pr. 1. september 1993: Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 198 ansøgere til tandplejerstudiet. Fordelt på adgangsgivende eksaminer optoges følgende:
   Antal ansøgere Antal optagne Stud./HF/HH 106 32 10. kl./real 26 9 Eks. KA/Disp. 66 11 + startende efter endt orlov 0 I alt påbegyndte 52 studerende studiet.
  I eksamensterminen juni-december 1993 dimitteredes 41 tandplejere. Erhvervsuddannelsen til klinikassistent:
   Tilmeldte Gennemførte 2. skoleperiode 147 115 Tilmeldte og gennemførte 3. skoleperiode 118 4. skoleperiode 72
  Efteruddannelseskurser for tandplejepersonale, herunder indtægtsdækket virksomhed:
 • Aakjær, M., Eskildsen, J.: Pædagogik i relation til oplysningsarbejde - streg, farve, fantasi. Århus, Odder, Randers.
 • Abildgaard, M.: Profylakse. Århus, Thisted.
 • Abildgaard, M.: Ergonomikursus. Århus.
 • Abildgaard, M., Larsen, Aa., Nyekjær, B., Hørup, N.: Undervisning af lettisk tandplejepersonale. Riga. Letland.
 • Drengsgaard, G.: Hygiejnekursus. Viborg, Herning, Ribe, Sønderborg, Horsens. Drengsgaard, G.: En sund klinik. Dentalmessen, Vejle.
 • Drengsgaard, G.: Førstehjælpskursus. Sønderborg, Nørrehald, Ejby, Nr. Åby, Juelsminde.

  Kongresser

  Medarbejdere fra skolen har deltaget i følgende kongresarrangementer (møder og symposier):

  Dentalmessen i Vejle, 1.-2. oktober 1993. Dansk Tandlægeforenings Årskursus, København, 25.-27. marts 1993. Loss of teeth and periodontal attachment in smokers and nonsmokers. NOF/CED, Kolding, 25.-28. august.

  Udlandsophold

  Bodil Birn har i 6 måneder været Danida short term advisor, Oral Health Education, Tanzania Danida Dental Health Programme, Dar Es Salaam.

  Udvalgsarbejde og anden virksomhed

  Jens Erik Winther har i perioden 1.01.-31.08. været SKTs repræsentant i Sundhedsministeriets udvalg vedrørende tandplejeruddannelsens fremtid. Jens Erik Winther blev i perioden 01.09.-31.12. erstattet af Erik Rambusch.

  Merete Hørsted har deltaget i Dansk Tandlægeforenings redaktionsgruppe vedrørende udarbejdelse af ny lærebog for klinikassistenter.

  Den Kliniske Tandteknikeruddannelse, SKT

  Ledelse

  Skolechef i perioden 1.1.-31.8. var specialtandlæge Jens Erik Winther, og i perioden 1.9.-31.12. var ledende tandlæge Merete Hørsted konstitueret skolechef.

  Styrelsesrådet 1.01.-31.08: Skolechef J.E. Winther, tandlæge Erik Christophersen, tandlæge Lone Nyhuus, ledende tandlæge Helga Largren, klinikassistent Käthe Vestergaard, klinisk tandteknikerstuderende Bodil Hanssen og Ghorban Ghasemi.

  01.09.-31.12: Konstitueret skolechef Merete Hørsted, tandlæge Erik Christophersen, tandlæge Lone Nyhuus, ledende tandlæge Helga Largren, klinikassistent Käthe Vestergaard, klinisk tandteknikerstuderende Rikke Christensen og Bettina Clausen. Observatør: Fuldmægtig Margit Troelsen (SVF).

  Undervisningsudvalg 01.01.-31.08.: Skolechef Jens Erik Winther, tandlæge Lone Nyhuus, tandlæge Erling Nørgaard, klinisk tandteknikerstuderende Ghorban Ghasemi, Gitte Quist og Birgitte Bergerling.

  01.09.-31.12. Konst. skolechef Merete Hørsted, tandlæge Lone Nyhuus, tandlæge Erling Nørgaard, klinisk tandteknikerstuderende Birgitte Bergerling, Claus Bergerling og Tina Steen Larsen.

  Medarbejdere

  VIP . Antal årsværk: 1,30. Ledende tandlæge: Helga Largren. Kliniske lærere: Bo Bentsen, Erling Nørgaard, Tina Kjær (vikar), Helle Tolboe, Gitte Neermark. TAP . Antal årsværk: 1,52. Kontorpersonale: Janet Mikkelsen. Klinikpersonale: Käthe Vestergaard, Inge Aagaard Holm. Skolepraktik for Tandteknikerelever: VIP. Antal årsværk: 2,30. Kliniske lærere: Jørgen Holm Jensen, Michael Dybmose. TAP . Antal årsværk: 2,18. Kontorpersonale: Kirsten Kofoed Rasmussen

  Undervisning og formidling

  Undervisningen er gennemført efter gældende uddannelsesplaner for Den Kliniske Tandteknikeruddannelse integreret med såvel tandlæge- som tandplejeruddannelsen.

  Den Kliniske Tandteknikeruddannelse har påtaget sig ansvar og ledelse for skolepraktik for tandteknikerelever siden april 1991.

  Kongresser

  Den Kliniske Tandteknikeruddannelse har tordag den 23. september 1993 har besøg af International Federation of Denturists i forbindelse med kongres afholdt i Århus, september 1993.

  Afdelingens forskning - publikationsliste - forbrug
  Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit - Næste afsnit

  Ønsker du at oprette link til den seneste beretning, benyt da www.au.dk/da/sun/skt/arsberet.htm