ÅRSBERETNING 1994

SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE

Ledelse:

Skolechef : Ledende tandlæge Merete Hørsted var konstitueret skolechef i hele perioden.

Samarbejdsudvalg: Der blev valgt et samarbejdsudvalg i november 1994, bestående af: Ledelsesrepræsentanter: Bodil Birn, Merete Hørsted, Grethe Drengsgaard og Helga Largren. Medarbejderrepræsentanter: Gerda Østeraa, Dorte Skov, Mitzie Abildgaard og Kirsten Sender.

Der har været afholdt 1 ordinært møde i samarbejdsudvalget.

Den 31/8 1994 trådte nyt reglement for styrelsen af Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere ved Aarhus Universitet i kraft.

Tandplejer og Klinikassistentuddannelsen, SKT

Skoleråd: 01.01.-31.08. Konst. skolechef Merete Hørsted, Afdelingstandlæge Bo Danielsen, KA-faglærer Lillian Hansen, undervisningsassistenterne Marie Eckerbom og Jette Noes, afdelingssygeplejerske Grethe Drengsgaard og tandplejerstuderende Birgitte Meier Jensen og Jeanette Q. Mortensen. Observatører: Uddannelseskoordinator Annalise Aarslev, Studievejleder Mitzie Abildgaard, studievejleder Mette Aakjær, studiekoordinator Birthe Lind og fuldmægtig Margit Troelsen (SVF).

01.09.-31.12. Konst. skolechef Merete Hørsted, ledende tandlæge Erik Rambusch, afdelingstandlæge Bo Danielsen, ledende tandlæge Helga Largren, KA-faglærer Mitzie Abildgaard, undervisningsassistent Mette Aakjær, afdelingssygeplejerske Grethe Drengsgaard, kontorfunktionær Susanne Rimmer, tandplejerstuderende Jeanette Q. Mortensen og Klinisk tandteknikerstuderende Alice Villadsen. Observatører: Uddannelseskoordinator Annalise Aarslev, studiekoordinator Birthe Lind og fuldmægtig Margit Troelsen (SVF).

Der har været afholdt 3 ordinære møder i skolerådet. Undervisningsudvalg tandplejeruddannelsen: 01.01.-31.08. Konst. skolechef Merete Hørsted, ledende tandlæge Erik Rambusch, undervisningsassistent Inger Kirkegaard, tandplejerstuderende Michael Hansen, Annemette Kristensen og Betina B. Bojsen.

01.09.-31.12. Konst. skolechef Merete Hørsted, undervisningsassistent Helle Svensson, TP-lærer Jørn Eskildsen, tandplejerstuderende Betina Brandt Bojsen, Iben Andersen, Birgit Holmgren.

Der har i 1994 været afholdt 2 ordinære møder.

Medarbejdere

VIP . Antal årsværk: 18,96

Konstitueret skolechef: Merete Hørsted

Ledende tandlæge: Bodil Birn, Erik Rambusch, Bo Danielsen

Afdelingssygeplejerske: Grethe Drengsgaard

VIP med administrative funktioner: Rie Bloch, Birthe Lind, Annalise Aarslev, Jan Hejle

Undervisningsassistenter: Mette Aakjær, Conny Fuglsig, Gerda Østeraa, Jette Friis, Jette Noes, Helle Svensson, Marie Eckerbom, Helle Løjstrup.

Klinikassistentfaglærere: Mitzie Abildgaard, Birgit Nyekjær, Lis Bjerregaard, Annette Petersen, Gerda Fritse Poulsen, Susan Burlund, Kirsten Frederiksen, Lillian Hansen, Aase Larsen, Else Villani.

TAP . Antal årsværk: 13,63

Kontorpersonale: Pernille Leth Nielsen, Kirsten Sender, Vibeke Hennemann, Susanne Rimmer og Maja Gaunholm .

Klinikpersonale: Grethe Møller Petersen, Lisbeth Rousing, Dorte Skov, Annette Svensson, Vivi Tornslev, Gyde Fogedgaard Madsen, Kirsten Pedersen, Ingelise Kanne Sørensen, Inge Holm, Reni Nielsen.

EDB-personale: Erik Gotfredsen.

Undervisning og formidling

Undervisningen er gennemført efter gældende uddannelsesplaner integreret med såvel tandlægeuddannelsen som den kliniske tandteknikeruddannelse. Ny bekendtgørelse om uddannelse af tandplejere og kliniske tandteknikere trådte i kraft den 1. september 1994.

Klinikassistentuddannelsen har ansvaret og ledelsen af skolepraktik for tandklinikassistenter. Efteruddannelseskurser for tandplejepersonale, herunder indtægtsdækket virksomhed: Abildgaard, M.: Profylakse, SKT. Abildgaard, M.: Kropssprog, SKT. Abildgaard, M., Larsen, Aa.: Undervisning af lettisk tandplejepersonale, Riga, Letland og SKT. Danielsen, B.: Profylakse. Arbejdskursus for klinikassistenter, SKT. Danielsen, B., Fuglsig, C., Noes, J.: Deepscaling für Zahnmedicinische Fachhelferinnen, SKT. Danielsen, B.: Bedre røntgenbilleder, Tandlægernes Nye Landsforening, Kolding og Tandplejen i Esbjerg. Drengsgaard, G., Hansen, L.: Hygiejnekursus, Tørring, Tønder, Silkeborg. Drengsgaard, G.: Førstehjælpskursus, Odder. Ellegaard, B.: Nyheder i parodontalbehandling, SKT. Fuglsig, C.: Slibning af instrumenter, SKT. Nørgaard, E.: Knas med kæbeleddet, SKT. Pindborg, J.J.: Parodontale manifestationer af almensygdomme, SKT. Pindborg, J.J.: Hvilken rolle har tandplejeren i diagnostik af HIV-infektioner, SKT. Tuxen, A.: Tandlægeskræk hos børn, SKT.

Optagelse og eksaminer

Tandplejeruddannelsen : Optagelse af nye studerende pr. 1. september 1994: Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 167 ansøgere til tandplejerstudiet.

Fordelt på adgangsgivende eksaminer optoges følgende:

 Ansøgere Optagne Stud./HF/HH/HTX 97 31 10. kl./real 6 4 Eks. KA/Disp. 64 21 + startende efter endt orlov - - Ialt 167 56
Ialt påbegyndte 56 studerende studiet.

I eksamensterminen juni-oktober 1994 dimitteredes 38 tandplejere.

Erhvervsuddannelsen til klinikassistent :

 Tilmeldte Gennemførte 2. skoleperiode 111 91 Antal tilmeldte og gennemførte 3. skoleperiode 133 4. skoleperiode 167

Kongresser

Medarbejdere fra skolen har deltaget i følgende kongresarrangementer (møder og symposier): Dentalmessen i Vejle. Dansk Tandlægeforenings Årskursus, København. APDC, Manila, Philippinerne, 3.-9. februar. IADMFR, Seoul, 9.-13. marts. Foredrag: Tobacco, smoking and periodontal disease. Acian Pacific Dental Congress, Manila, Philippinerne, 3.-9. februar.

Den Kliniske Tandteknikeruddannelse, SKT

Styrelsesrådet : 01.01. - 31.08 Konstitueret skolechef Merete Hørsted, tandlæge Erik Christophersen, tandlæge Lone Nyhuus, ledende tandlæge Helga Largren, klinikassistent Käthe Vestergaard, klinisk tandteknikerstuderende Rikke Christensen og Betina Clausen.

01.09 - 31.12 Skoleråd, SKT. Undervisningsudvalg : 01.01. - 31.08 Konstitueret skolechef Merete Hørsted, tandlæge Erling Nørgaard, tandlæge Lone Nyhuus, klinisk tandteknikerstuderende Birgitte Bergerling, Claus Bergerling og Tina Steen Larsen.

01.09 - 31.12 Konstitueret skolechef Merete Hørsted, tandlæge Erling Nørgaard, klinisk tandteknikerstuderende Claus Bergerling og Anders Kjær Madsen.

Medarbejdere

VIP . Antal årsværk: 1,30

Ledende tandlæge: Helga Largren

Kliniske lærere: Bo Bentsen, Erling Nørgaard, Helle Tolboe, Gitte Neermark og Jørgen Holm Jensen (vikar).

TAP . Antal årsværk: 1,52

Kontorpersonale: Janet Mikkelsen

Klinikpersonale: Käthe Vestergaard, Inge Aagaard Holm

Skolepraktik for Tandteknikerelever:

VIP . Antal årsværk: 2,30 Kliniske lærere: Jørgen Holm Jensen, Michael Dybmose.

TAP . Antal årsværk: 2,18

Kontorpersonale: Kirsten Kofoed Rasmussen

Undervisning og formidling

Undervisningen er gennemført efter gældende uddannelsesplaner for Den Kliniske Tandteknikeruddannelse integreret med såvel tandlæge- og tandplejeruddannelsen. Ny bekendtgørelse om uddannelse af tandplejere og kliniske tandteknikere trådte i kraft den 1. september 1994.

Den Kliniske Tandteknikeruddannelse har påtaget sig ansvar og ledelse for skolepraktik for tandteknikerelever siden april 1991.