Ansvarlig forskningspraksis

Aarhus Universitet har

1. En fælles politik for forskningsintegritet (er lige nu under revision som resultat af ny lov om videnskabelig uredelighed)

2. Uddannelse på alle niveauer i ansvarlig forskningspraksis

3. Tydelige procedurer for håndtering af mistanke om videnskabelig uredelighed.

4. Særlige rådgivere i forskningsintegritet på hvert fakultet, som alle medarbejdere og studerende har mulighed for at søge fortrolig og professionel rådgivning hos i spørgsmål der relaterer sig til ansvarlig videnskabelig praksis og basale forskningsetiske principper, herunder mistanke om brud med disse.