Ansvarlig forskningspraksis

Aarhus Universitet fik i marts 2015 en fælles politik og et nyt regelsæt for ansvarlig forskningspraksis. Det betyder bl.a., at man nu har fastlagt procedurer for, hvordan man håndterer mistanke om uredelighed, samt at alle medarbejdere har mulighed for fortrolig rådgivning, hvis de oplever tvivl om ansvarlig forskningspraksis.

De  fælles retningslinjer og regelsættet er udviklet med afsæt i nyere internationale anbefalinger og nye danske retningslinjer for videnskabelig integritet , Danish Code of Conduct for Research Integrity

Aarhus Universitet har:

1. En fælles politik for forskningsintegritet

2. Uddannelse på alle niveauer i ansvarlig forskningspraksis

3. Tydelige procedurer for håndtering af mistanke om videnskabelig uredelighed.

4. Særlige rådgivere i forskningsintegritet på hvert fakultet, som alle medarbejdere og studerende har mulighed for at søge fortrolig og professionel rådgivning hos i spørgsmål der relaterer sig til ansvarlig videnskabelig praksis og basale forskningsetiske principper, herunder mistanke om brud med disse.


Two new research grants to studies in research itegrity

Aarhus University has received two research grants  to studies in research integrity from the Ministry of Research and Education.

The proposal “Practices, Perceptions, and Patterns of Research Integrity' (PRINT)”  prepared by Jesper Wiborg Schneider, Niels Mejlgaard and colleagues at the Centre for Research Analysis, Aarhus University, has received 5.980.160 Dkr. ( 805.840 euro). More information about the research proposal can be addressed to Jesper Wiborg Schneider jws@ps.au.dk

The proposal  “ practicing Integrity “ prepared by Susan Wright , professor at The Danish School of Education, has received2.475.897 Dkr. (333.632 euro) More information about the research proposal can be addressed to Susan Wright suwr@edu.au.dk

Read about the research grant here.