Nationale regler og retningslinjer

Danmark:

I november 2014 fik Danmark et nationalt kodeks for forskningsintegritet. Kodekset Danish Code of Conduct for Research Integrity er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter. Alle 8 universiteter har tilsluttet sig kodekset, som indeholder.  

  • Tre principper for integritet: Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed
  • Seks minimumsstandarder for god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre undervisning og vejledning i god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre at der bliver taget hånd om mulige brud på god videnskabelig praksis

Danish Code of Conduct for Research Integrity

I Danmark har vi et centralt organ UVVU (Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed), der kan  undersøge sager, hvor der er mistanke om videnskabelig uredelighed med relevans for dansk forskning. 

Videnskabelig uredelighed er i bekendtgørelsen for UVVU defineret som:

”forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater”.

Læs hele bekendtgørelsen

UVVU's hjemmeside kan du finde hele lovgrundlaget for UVVU og UVVU's vejledninger for god videnskabelig praksis.

England:  

I 2012 blev der skabt et nationalt kodeks for ansvarlig forskningspraksis i England "The Concordat to Support Research Integrity-Universities UK. Kodekset er en ramme til sikring af integritet i forskning ved de engelske universiteter og indeholder klare beskrivelser af forskningsinstitutionens og den enkelte forskers forpligtelse i forhold til at sikre forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis.

The Concordat to support Research Integrity

Irland:

De nye nationale retningslinjer til sikring af forskningsintegritet i Irland blev vedtaget i 2014. Retningslinjerne er udviklet af den irske universitetssammenslutning i samarbejde med en række organisationer med tilknytning til forskningsverdenen.

National Policy Statement on ensuring Research Integrity in Ireland