Nationale regler og retningslinjer

Danmark:

I november 2014 fik Danmark et nationalt kodeks for forskningsintegritet. Kodekset Danish Code of Conduct for Research Integrity er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter. Alle 8 universiteter har tilsluttet sig kodekset, som indeholder.  

  • Tre principper for integritet: Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed
  • Seks minimumsstandarder for god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre undervisning og vejledning i god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre at der bliver taget hånd om mulige brud på god videnskabelig praksis

Danish Code of Conduct for Research Integrity

I Danmark har vi et centralt organ, Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, der kan  undersøge sager, hvor der er mistanke om videnskabelig uredelighed. Ved videnskabelig uredelighed skal i henhold til lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26. april 2017 § 3 forstås: Fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.

Lov om videnskabelig uredelighed

England:  

I 2012 blev der skabt et nationalt kodeks for ansvarlig forskningspraksis i England "The Concordat to Support Research Integrity-Universities UK. Kodekset er en ramme til sikring af integritet i forskning ved de engelske universiteter og indeholder klare beskrivelser af forskningsinstitutionens og den enkelte forskers forpligtelse i forhold til at sikre forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis.

The Concordat to support Research Integrity

Irland:

De nye nationale retningslinjer til sikring af forskningsintegritet i Irland blev vedtaget i 2014. Retningslinjerne er udviklet af den irske universitetssammenslutning i samarbejde med en række organisationer med tilknytning til forskningsverdenen.

National Policy Statement on ensuring Research Integrity in Ireland