Rådgiver for Aarhus BSS


Som medarbejder eller studerende ved Aarhus BSS kan du få rådgivning om retningslinjer, fx regler om forfatterskaber og interessekonflikter. Rådgiveren står også til rådighed for fortrolig rådgivning ved mistanke om brud på regler for ansvarlig forskningspraksis. 

Rådgiveren behandler din henvendelse fortroligt. Denne kan henstille til, at du går videre med din viden. Dog er rådgiveren ikke bundet af tavshedspligten, hvis denne får kendskab til overtrædelser af ansvarlig forskningspraksis af særlig grov karakter.

Du kan ringe eller e-maile til rådgiveren. Ved fravær eller ved inhabilitet indtræder suppleanten. 

Rådgiver: Professor Hans Henrik Edlund, Juridisk Institut
D: 8716 4891
E-mail: hhe@law.au.dk 

Suppleant for rådgiver: Professor Bobby Zachariae, Institut for Psykologi
D: 8716 5878
E-mail: bzach@psy.au.dk

 

Rådgiver, professor Hans Henrik Edlund
Suppleant, professor Bobby Zachariae