Rådgiver for Arts


Som medarbejder eller studerende ved Arts kan du få rådgivning om retningslinjer, fx regler om forfatterskaber og interessekonflikter. Rådgiveren står også til rådighed for fortrolig rådgivning ved mistanke om brud på regler for ansvarlig forskningspraksis. 

Rådgiveren behandler din henvendelse fortroligt. Denne kan henstille til, at du går videre med din viden. Dog er rådgiveren ikke bundet af tavshedspligten, hvis denne får kendskab til overtrædelser af ansvarlig forskningspraksis af særlig grov karakter.

Du kan ringe eller e-maile til rådgiveren. Ved fravær eller ved inhabilitet indtræder suppleanten. 

Rådgiver: Docent emeritus Hans Fink, Institut for Kultur og Samfund
D: 8716 2292
E-mail: filhf@cas.au.dk

 

Suppleant for rådgiver: Lektor Morten Dige, Institut for Kultur og Samfund
D: 8716 7987
E-mail: filmd@cas.au.dk

 

 

Rådgiver, docent emeritus Hans Fink
Suppleant for rådgiver, lektor Morten Dige