Rådgiver for Health


Som medarbejder eller studerende ved Health kan du få rådgivning om retningslinjer, fx regler om forfatterskaber og interessekonflikter. Rådgiveren står også til rådighed for fortrolig rådgivning ved mistanke om brud på regler for ansvarlig forskningspraksis. 

Rådgiveren behandler din henvendelse fortroligt. Denne kan henstille til, at du går videre med din viden. Dog er rådgiveren ikke bundet af tavshedspligten, hvis denne får kendskab til overtrædelser af ansvarlig forskningspraksis af særlig grov karakter

Du kan ringe eller e-maile til rådgiveren. Ved fravær eller ved inhabilitet indtræder suppleanten. 

Rådgiver: Professor Ebba Nexø
D: 7846 3083
E-mail: enexo@clin.au.dk

 

Suppleant for rådgiver: Professor Michael Væth
D: 8716 7987
E-mail: vaeth@ph.au.dk

 

Læs portræt af Ebba Nexø.

Rådgiver, professor Ebba Nexø
Suppleant for rådgiver, professor Michael Væth