Rådgiver for Science and Technology


Som medarbejder eller studerende ved Science and Technology kan du få rådgivning om retningslinjer, fx regler om forfatterskaber og interessekonflikter. Rådgiveren står også til rådighed for fortrolig rådgivning ved mistanke om brud på regler for ansvarlig forskningspraksis. 

Rådgiveren behandler din henvendelse fortroligt. Denne kan henstille til, at du går videre med din viden. Dog er rådgiveren ikke bundet af tavshedspligten, hvis denne får kendskab til overtrædelser af ansvarlig forskningspraksis af særlig grov karakter.

Du kan ringe eller e-maile til rådgiveren. Ved fravær eller ved inhabilitet indtræder suppleanten. 

Rådgiver: Professor Klaus Mølmer
D: 8715 5641
E-mail: moelmer@phys.au.dk

 

Suppleant: Prof. emeritus Jens Ulrik Andersen
D: 8715 6616
E-mail: jua@phys.au.dk

Rådgiver, professor Klaus Mølmer
Suppleant, prof.emeritus Jens Ulrik Andersen