Artikler, indslag og omtaler

Her kan du læse artikler og lytte indslag, som er bragt i forbindelse med Aarhus Universitets arbejde med at lave nye retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis.

Det er aftalt med de pågældende medier at linke direkte til indslag/artikler.

 

Dagbladet Information

Universitet sætter ind mod forskerfusk

17. april 2013

Aarhus Universitet laver handlingsplan, der skal klæde systemet bedre på til at klare sager eller mistanke om forskerfusk. Initiativet sker på baggrund af en rundspørge blandt AU’s ansatte, der er usikre på, hvordan man håndterer mistanke om fusk.

 
Åben debat skal skabe ansvarlig forskningspraksis

2. maj 2013 

Hvordan sikrer man sig mod plagiering og snyd i forskningsverdenen i en tid, hvor alle forskere presses til at producere mere og mere? Via åben debat og klare standarder for, hvad god forskningspraksis er.
 


 DR  

Forskeres dårlige adfærd forbløffer stadig

Orientering 17. april 2013 kl. 16:51 på P1

Aarhus Universitet holder konference om videnskabelig uredelighed som led i det sundhedsvidenskabelige hovedområdes arbejde med at lave standarder for ansvarlig forskningspraksis.

På konferencen vil internationale eksperter, der i årevis har beskæftiget sig med at afsløre plagiat og forskningssvindel, øse af deres erfaringer.

I dette interview, optaget forud for konferencen, fortæller Melissa Anderson, professor ved University of Minnesota, at hun stadig kan forbløffes over forskere, der overhovedet tør at fuske med al den opmærksomhed, der er kommet på emnet.

 

Snyd og ”skøn”-sang

Videnskabens Verden 30. april 2013 kl. 14:03 på P1

I sidste uge blev der afholdt en stor konference på Århus Universitet omkring videnskabelig uredelighed, eller slet og ret: snyd.

I begyndelsen af februar blev den tyske undervisningsminister nødt til at trække sig tilbage, efter det kom frem, at hun havde snydt med sin PhD-afhandling. Med på konferencen var Deborah Weber-Wulffs, der var med til at påvise, at over halvdelen af ministerens afhandling var plagieret.

Hvorfor snyde?
På konferencen blev det blandt andet diskuteret hvorfor det lykkes for så mange at snyde, og også hvad forskerne får ud af at snyde. Deborah fortæller, at en af grundene til snyderiet kan være, at i dag bliver forskerne spurgt: "Hvor mange artikler lavede du sidste år?", og ikke "Hvor gode var dine artikler sidste år?".Videnskabelig spin

Videnskabens Verden 27. november 2012 kl. 14:03 på P1

Forskere overdriver egne forskningsresultater, og værre bliver det, når journalister får fingrene i materialet og trækker konklusionerne endnu skarpere op. Det viser et fransk studie.

'Nøglen til hurtig fedtforbrænding fundet', 'Forskere slår fast: Øl er sundt', 'Forskere har fundet middel mod Parkinson'.

Sådan lyder overskrifter i aviser og på nettet, når nye videnskabelige undersøgelser fremlægges. Konklusionerne trækkes op, og bliver overdrevne og mere sensationelle. Men i et fransk studie (Misrepresentation of Randomized Contolled Trials in Press Realeases and New Coverage), hvor 500 artikler blev gennemgået, viste det sig, at denne overdrivelse starter allerede ved forskernes egne artikler. Det franske studie fandt spin - bevidst eller ubevidst fremhævelse af positive resultater - i 4 ud af 10 artikler. www.au.dk

Internationale eksperter skal bidrage til forskningspraksis

19. marts 2013

Det er med deltagelse fra den store verdensscene for videnskabelig redelighed, når Health den 17. april er vært for et symposium om god forskningskultur. Symposiet skal inspirere til arbejdet med at formulere Healths egne retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis.


Sund forskningskultur på Aarhus Universitet får international opmærksomhed

10. april 2013

Seks højt profilerede eksperter i afsløring af plagiat, forskningssvindel og i forskningspraksis fra USA, Tyskland og Norge bistår det sundhedsvidenskabelige hovedområde Health i arbejdet med at lave standarder for ansvarlig forskningspraksis. Den 17. april 2013 deltager eksperterne i et offentligt symposium på Aarhus Universitet om forskningspraksis.

Health forbereder handlingsplan for at sikre sund forskning

19. april 2013

Snyd og bedrag i den akademiske verden var omdrejningspunktet, da Health ved Aarhus Universitet onsdag den 17. april 2013 inviterede til symposium om forskningspraksis. Symposiet var et bidrag til de kommende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis for forskerne i sundhed og sygdom.