Universitetets retningslinjer

Aarhus Universitet har en fælles politik og et regelsæt for ansvarlig forskningspraksis.

Den fælles politik angiver en række overordnede principper og standarder for ansvarlig forskningspraksis, der favner alle fagområder på Aarhus Universitet. 

Regelsættet sætter rammerne for rådgivning om ansvarlig forskningspraksis og håndtering af mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet.

Fakulteterne arbejder i øjeblikket med at synliggøre specifikke standarder, som gør sig gældende for de forskellige forskningsområder. Health har været pilot-fakultet og har derfor egne fakultetsstandarder.