Program Auditorier 2010

I auditorierne afløser det ene speed-foredrag det næste hele eftermiddagen.Kan man se depression i hjernen?


I løbet af et liv vil hver femte dansker opleve en depression. I dette foredrag præsenteres resultaterne af et forskningsprojekt, hvor der er anvendt en avanceret MR-scanningsmetode, som gør det muligt at se hjerneforandringer ved depression.

Tidspunkt: 15.30 i Auditorium 3
Oplægsholder: Rikke Beese Dalby


Forskningsgruppes hjemmeside
Rikke Beese Dalby på au.dk
Slides til oplæg Kan man se depression i hjernen.

En verden til forskel


Med udgangspunkt i den populærvidenskabelige artikel ”En verden til forskel” vil emnet køn, kultur og medicinsk behandling blive debatteret.

Tidspunkt: 13.45 i Auditorium 2
Oplægsholder: Terese Kellenberger

Baggrundsartikel

Genetisk forbedring – håb og risiko


Hvilke etiske dilemmaer stiller den genetiske forbedring os overfor? Skal forældre kunne foretage genetiske indgreb på deres kommende barn ud fra deres egne ønsker og forestillinger om, hvad der tjener barnet bedst?

Tidspunkt: 13.15 i Auditorium 4
Oplægsholder: Karin Christiansen


 

Nå, så du er retsmediciner?


Beskrivelse af en retsmediciners hverdag. Er det død og vold det hele?

Tidspunkt: 14.00 i Auditorium 3
Oplægsholder: Jytte Banner Lundemose


retsmedicin.au.dk
www.forensic.dk
www.steroids.dk
Rusmidler.pdf


Den mangfoldige krop


4 speedforedrag under titlerne "To kroppe i én" og "To kroppe i forunderlig enhed". Foredragene vil handle om den hermafroditiske krop, den siamesiske krop, den etbenede krop og det vilde ulvebarn.


Tidspunkt: 14.30 i Auditorium 2
Oplægsholder:
Christina Holst Færch, Nora Simonhjell,  Allan Sortkær og Lis Norup

Kemishow Århus


I Kemishow Århus bruger vi hverdagens kemikalier til at lave spændende og spektakulære eksperimenter – du vil blive overrasket over, hvad man også kan bruge mælk, gær, lever, æg, shampoo og rengøringsmidler til!


Tidspunkt: 13.30 & 17.15 i Auditorium 1
Oplægsholder:
Kemishow Århus

Kemishows hjemmeside

Køn, kultur og teologi


Tidligere har teologien formet kønnet og seksualiteten og bestemt rammerne for det naturlige og det kulturlige. I dag er det kulturen, der bestemmer rammerne for kønnet og seksualiteten, og teologien må derfor integrere en ny krops-, køns- og seksualitetskultur.

Tidspunkt: 16.00 i Auditorium 2
Oplægsholder:
Benedicte Hammer Præstholm

Hvorfor bliver vi federe og federe?


Gennem tre år har Anders Lindelof fulgt en gruppe overvægtige teenagere og deres forældre. Han giver sit bud på årsagen bag fedmeepidemien samt løsningsforslag.

Læs mere i AU-gustus tema om Krop og kultur


Tidspunkt: 14.45 i Auditorium 4
Oplægsholder:
Anders Lindelof

Genetisk forbedring


Genterapi forsøges imod en række forskellige sygdomme som kræft og arvelige sygdomme. Så længe der er klar medicinsk indikation, er disse tiltag etisk set relativt uproblematiske. Anderledes forholder det sig ved forsøg på at påvirke normale egenskaber, dvs. forsøg på genetisk doping. Specielt diskutabelt er bevidst manipulation af arvemassen i kønscellerne, så de genetiske forandringer nedarves til de kommende generationer.

Tidspunkt: 17.00 i Auditorium 3
Oplægsholder:
Thomas G. Jensen

Kan tanker være af blod?


Spørgsmålet er, om blodgennemstrømningen i vores hjerne kan være med til at forme vores tanker? Dette er vi for tiden ved at undersøge, og selv om kun spørgsmålet er fastlagt, handler foredraget om, hvorfor det er interessant at stille, og hvad vi ved allerede.

Tidspunkt: 16.45 i Auditorium 2
Oplægsholder:
Rasmus Aamand Olesen

 

Kom og se giraffen!


Hvordan undgår giraffen at blive rød i hovedet, når den sænker hovedet for at drikke? Hvordan undgår giraffen at blive svimmel, når den løfter hovedet efter at have drukket? Disse fundamentale spørgsmål om giraffens fysiologi har forskere stillet sig selv (og hinanden), siden Julius Cæsar bragte den første giraf til Europa.

 

 

Læs mere i AU-gustus tema om Krop og kultur

Tidspunkt: 16.15 i Auditorium 1
Oplægsholder:
Emil Toft Brøndum

 

 

DNA-delfiner og -kasser i nanostørrelse


Forskere kan nu designe og samle nano-objekter med ønsket form og funktion. Hemmeligheden er at bruge DNA-molekyler som en slags intelligente legoklodser, der samler sig selv. Vi har samlet en DNA-delfin med fleksibel hale og DNA-kasser med låg, der åbnes af sygdomssignaler. Den nye kontrol over dannelsen af objekter på nanoskala giver nye muligheder inden for nano-elektronik, medicin og kunst.

Tidspunkt: 17.30 i Auditorium 3
Oplægsholder:
Ebbe Sloth Andersen

Menneskelig forbedring?


At se kroppen som en maskine, der kan optimeres og tunes, så den kan præstere mere, er ikke forbeholdt sportens verden. Ved hjælp af forskellige typer medicin kan raske mennesker blive bedre til at huske, fokusere og koncentrere sig. Vi kan tage en pille for at have mindre behov for at sove, for at være gladere, roligere, eller for at øge vores seksuelle formåen, og med indsprøjtninger får vi hurtigt en solbrændt kulør eller større muskler. Er medicin til raske en forbedring af mennesket eller symptom på en syg kultur? Efter oplægget inviteres deltagerne til diskussion.

Tidspunkt: 14.00 i Auditorium 4
Oplægsholder:
Marianne Raakilde Jespersen

Nanomedicin


Medicin undergår for tiden en rivende udvikling. Fra den mere traditionelle medicin, der farer rundt i kroppen og tilfældigt støder ind i de syge celler, hen mod en mere "intelligent" såkaldt nanomedicin, der selv finder frem til de syge celler og aktiverer sig selv. Derved opnås højere effekt og færre bivirkninger.

Tidspunkt: 15.45 i Auditorium 4
Oplægsholder: Jørgen Kjems


Baggrundsartikel
Jørgen Kjems hjemmeside

Den forbedrede krop og det gode liv


Plastikkirurgi, doping og andre forbedringsteknologier rejser mange interessante etiske spørgsmål. Men frem for at fokusere på, om de er skadelige eller på anden måde moralsk forkerte, om de burde forbydes osv., går dette foredrag et spadestik dybere og anfægter ideen om, at kirurgisk, kemisk og genetisk forbedring i det hele taget gør vores liv bedre. Et klassisk filosofisk spørgsmål om det gode liv er i centrum for disse undersøgelser. Det paradoksale er, at vi taler så meget om forbedring, optimering og perfektionering, men det er ikke indlysende, at det bringer os nærmere et godt liv.

Tidspunkt: 16.30 i Auditorium 4
Oplægsholder:
Morten Dige

Unge, kropsidentitet og  steroider


I dette oplæg diskuteres unges kropsidealer, som de forfølges i fitnesscentrene. Oplægget kommer ind på brugen af præstations- og udseende-forbedrende stoffer som fx anabole steroider og diskuterer om måden, vi i dag bekæmper brugen af dem, er hensigtsmæssig.

Tidspunkt: 14.45 i Auditorium 3
Oplægsholder:
Ask Vest Christiansen

Personlig hjemmeside
Forskningsgruppens hjemmeside
Relaterede artikler om emnet: Dopingkontrol i fitnesscentre er en dårlig ide, Ask Vest Christiansens hjemmeside

Ritual og smerte: Kan tro lindre smerte?


Foredraget præsenterer forskning om, hvorledes religiøse overbevisninger og handlinger kan påvirke smerteoplevelse. Dels fremlægges resultater fra et klinisk studie af mulige sammenhænge mellem bøn og smerteoplevelse, dels fortælles om et feltprojekt i Mauritius, hvor vi netop har undersøgt, hvordan deltagerne i Thaipoosam Festivalen kan udholde smerten fra piercinger med spyd og kroge.

Læs mere i AU-gustus tema om Krop og Kultur

 

Tidspunkt: 17.15 i Auditorium 4
Oplægsholder:
Else-Marie Jegindø

Else-Marie Jegindøs hjemmeside
Else-Marie Jegindø på au.dk

Forskningsgrupper og samarbejdsparter: Religion, Cognition and Culture, www.interacting-minds.net, www.cfin.au.dk, www.dprc.dk, www.fmrib.ox.ac.uk
Links til forskningsekspeditioner: Scientific expedition, Expedition from Aarhus University to study pain in rituals on Mauritiuswww.themauritiusexperience.com

Tidligere diagnose og behandling af kræft?


Med nanopartikler kan kræft gøres synlig, og samtidig bruges til at fragte lægemidler frem til kræften. Imidlertid er der flere problemer der skal løses: f.eks. skal nanopartiklerne være målrettet mod kræftcellerne for en effektiv kræftbehandling. Jeg vil fortælle hvor tæt vi er på at løse disse problemer, så vi kan få en vellykket kræftbehandling med nanoteknologi.

Tidspunkt: 16.15 i Auditorium 3
Oplægsholder:
Esben Kjær Unmack Larsen

Læs mere: Magnetiske nanon partikler mod kræft
Baggrundsinformation om nanomedicine
Oplysninger om nanoteknologi generelt

 

 

Hvad er et ritual?


Ritualer er en central del af menneskets kultur i alle kendte samfund. Men hvorfor udfører mennesker ritualer, og hvorledes virker de? I dette foredrag vil man kunne få et indtryk af de nyeste ideer, hvad ritualer er, og hvorledes de påvirker både deltagere og observatører.


Tidspunkt: 17.30 i Auditorium2
Oplægsholder:
Jesper Sørensen

Doping - en udfordring for retskulturen


Hvordan sikrer man en effektiv bekæmpelse af dopingmisbrug, uden at det går ud sportsudøverens retssikkerhed? Det er den store udfordring for retskulturen.


Tidspunkt: 15.30 i Auditorium 1
Oplægsholder:
Jens Evald

Religion og sport


Religion og sport er to globale fænomener, som fylder meget i såvel medier som menneskers daglige liv. De er begge fyldt med ritualer, som danner en fælles ramme for alle dem, der deltager. Ritualer, som skaber fællesskab, men som også tillægges en betydning for, hvordan begivenheden forløber. Foredraget vil lægge vægt på de to sociale fænomeners fællestræk og dermed begrunde, hvorfor fanatiske sportstilskuere tillægger sporten samme betydning som religion.


Tidspunkt: 13.15 i Auditorium 3
Oplægsholder:
Marianne C. Qvortrup Fibiger