Program Foyer 2010

I Søauditoriernes foyer kan du møde forskere, opleve udstillinger og selv deltage i forskellige workshops og forsøg.


 

Cool snacks


Hvad er det? Hvad kan du lide?
Ender dine mellemmåltider i skraldespanden? Hvad vil du gerne spise, når du bliver sulten hen på eftermiddagen: sundt eller usundt? Fortæl os, hvad du kan lide. Vi vil bede dig se på forskellige frugttyper og høre, om du får lyst til at smage produkterne. Kan du lide dem? Og er det noget, du kunne finde på at købe til dig selv eller til at dele med vennerne?

Tidspunkt: 15.00-16.00.

Tovholdere: Maria Kümpel Nørgaard og Julia Rolsted Stacey

Unge og ernæringsmærkning


Bruger du oplysninger om fedt- og sukkerindhold, når du køber fødevarer? Hvordan synes du, man kan designe mærkninger, så også du får lyst til at bruge dem?
Vi vil gerne invitere dig til at teste fire mærkninger og fortælle os kort, hvor lette/svære du synes, de er at bruge.

Tidspunkt: 16.00-17.00.
Tovholdere: Maria Kümpel Nørgaard og Julia Rolsted Stacey

Kemishow Århus


I Kemishows workshop vil du selv få lejlighed til at eksperimentere med simple eksperimenter, som du uden problemer kan fortsætte med derhjemme. Vi har været en tur i supermarkedet og fundet en masse ting, som kan frembringe farver, skum, små (kontrollerede) eksplosioner, strøm og meget andet. I workshoppen vil du kunne eksperimentere med noget af den kemi, der, uden du tænker over det, er blevet en helt afgørende del af vores moderne kultur.

Tovholder: Kemishow Århus

Kemishows hjemmeside

Kroppens venlige bakterier


Lær dine egne bakterier at kende! Vores krop består af utroligt mange celler, men den bærer altid rundt på ca. 10 gange så mange bakterieceller. Bakterierne hjælper os med mange ting – kom og lær nogle af dem at kende. Se på dine egne bakterier fra munden gennem mikroskop, se eksempler på farvede eller dyrkede bakterier fra vores krop og tag en snak med mikrobiologerne om vores usynlige venner.

Tovholder: Mikrobiologisk Afdeling

Mikrobiologisk Afdeling

Krop og misbrugskultur


Der er cirka 27.000 stofmisbrugere og anslået 200.000 alkoholmisbrugere i Danmark. Misbrug kan have alvorlige konsekvenser for kroppen og vil i nogle tilfælde medføre for tidlig død. Retsmedicinere og retskemikere vil præsentere plancher om misbrugsstoffer, anabolske steroider og alkohol. Mikroskopi af vævsforandringer, illustration af alkoholtest, pupillometer og drugtest.

Tovholdere: Rune Birkler, Kasper Lynghøj Christensen, Trine Skov Nielsen og Maiken Kudahl Larsen

Krop, lyd, oplevelse


Med udgangspunkt i en oplevelsesbaseret tilgang til kroppen som et hængsel mellem vores bevidsthed og verden vil vi diskutere og undersøge lydens potentialer i relation til kropslige impulser. Kroppen reagerer ofte meget fysisk umiddelbart på lyd og har stor magt over vores relation til omverdenen. Vi vil gerne fortælle om lydens potentiale i relation til kropsoplevelse og diskutere, hvordan lyd og musik bliver brugt som instrument i fx terapi, stressbehandling og helbredelse, ligesom vi gerne vil demonstrere og lade både børn og voksne afprøve deres kropslige reaktioner på udvalgte lyde.

Tovholdere: Birgitte Stougaard og Charlotte Rørdam Larsen

Inspireret af kroppens nanomaskineri


Med demonstrations- og hands-on-forsøg vil vi illustrere, hvad der adskiller nanoscience fra traditionel fysik, kemi og molekylærbiologi. Vi vil give et begreb om nanostørrelsen, hvordan man kan arbejde med denne, og hvad resultaterne kan være. Der vil især blive lagt vægt på, at det er muligt at opnå unikke egenskaber ved hjælp af nanostrukturer.

Tovholder: Henrik Thorsen Gøbel

Fysikshow Århus


Fysik findes overalt i hverdagen – også i krop og kultur. En masse teknologi har betydning for vores kultur i dag, fx internettet og mobiltelefonen, som bygger på basisfysik. I vores krop kan en masse processer beskrives og undersøges ved brug af fysik. Omvendt kan man bruge sin krop til at undersøge en masse fysiske principper – simple forsøg, som kan undre og/eller skabe forståelse. Kom og følg os på en tur i fysikkens forunderlige og fantastiske verden.

Tovholder: Maj-Britt Suhr Kirketerp

Fysikshows hjemmeside

Dirigentdragten James


Kom og se James, der er et bud på fremtidens interaktive børnelegetøj. Udformet som en dirigentdragt gør den bæreren i stand til at sammensætte og dirigere et virtuelt orkester og spille al slags musik ved at bevæge kroppen.

Tovholder: Jesper Lysgaard Rasmussen, Jonas Degn Grann og Tobias Fjelsted Alrøe


Gruppens hjemmeside
Læs om og se video af dirigentdragten

Social shadows


Her kan man komme og prøve et spil, som er en uforpligtende interaktion med en eksplorativ spilverden, som bygger på velkendte fysiske egenskaber fra den virkelige verden. Spillernes opgave er i samarbejde at få så mange point som muligt i kampen om at komme på highscore-listen og få sit billede ind i spillet.

Tovholdere: Jacob Marcussen, Tobias Sonne, Morten Mortensen og Matthias Nielsen

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)


Her kan du høre mere om UNF Århus, vores foredrag, studiebesøg og sommerskoler. Gennem UNF kan du møde tidens ”hotteste” forskning inden for det naturvidenskabelige område. Derudover kan du her prøve forskellige småforsøg, lege og opgaver, der illustrerer, hvordan naturvidenskaben påvirker kroppen og kulturen.

Tovholder: Kristina Pagh Sølvsteen

www.aarhus.unf.dk

Kroppens maksimale ydeevne


Århus Kommune, Institut for Idræt og ACTIVE institute opstiller et testlaboratorium, hvor det bliver demonostreret, hvordan man udfører test af menneskekroppens maksimale ydeevne - herunder måling af kroppens maksimale iltoptagelse (kondital) på løbebånd og avanceret kondicykel. Herudover vil det være muligt for den besøgende at teste sin egen evne til spring og spring.

Tovholdere: Klavs Madsen, Jesper Franch og Mette Kanstrup