Program auditorier

I auditorierne afløser det ene speedforedrag det næste hele eftermiddagen.

Europas energiudfordring

Fossile brændstoffer udgør i dag til stadighed den vigtigste energikilde i Europa. Olie- og gasproduktionen i Nordsøen startede for snart 50 år siden, mens kulminedriften i England fra 1800-tallet og op var en vigtig forudsætning for industrialiseringen. Hvad er den nuværende status for olie, gas og kul i Europa, hvad forskes der i inden for dette område, og hvad er fremtiden for Europas fossile brændstoffer?

Tidspunkt: kl. 14.30 og 16.00 i auditorium D1
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Katrine Juul Andresen
Se instituttets hjemmeside
Se Energistyrelsens hjemmeside

Europa på jagt efter kritiske råstoffer

Europa risikerer mangel på såkaldte "high-tech"-metaller, der blandt andet anvendes i grønne teknologier. Kina styrer markedet, og Europa har brug for at sikre nye ressourcer. Hvor findes flere af disse kritiske metaller, og hvordan dannes mineraler i jorden?

Tidspunkt: kl. 15.15 i auditorium D1
Varighed: 10 min.
Oplægsholder: Thomas Ulrich

Ligestilling i europæiske forskningsinstitutioner

Andelen af europæiske kvindelige kandidater på de akademiske uddannelser er støt stigende, men der er stadig langt flere mænd end kvinder, som ender bag universiteternes forskerskriveborde. En mere ligelig kønsfordeling i forskningsverdenen har lange udsigter, hvis ikke politikere og universiteter gør en aktiv indsats. Kom og hør, hvordan Aarhus Universitet, i samspil med andre europæiske videnorganisationer, arbejder for at forbedre og styrke kvinders muligheder og position i forskningsverdenen.

Tidspunkt: kl. 16.45 og 17.30 i auditorium D1
Varighed: 10 min.
Oplægsholder: Mathias Wullum Nielsen

Europe's challenges regarding legal harmonisation

OBS: DETTE FOREDRAG FOREGÅR PÅ ENGELSK
Legal harmonisation is an important tool in order to promote and to strengthen the European common market. It is also very challenging: currently 27 member states, 23 official languages, scepticism among the citizens, the question which parts of law could or should be harmonised etc. The purpose of the speed lecture is to give an overview over  the challenges, the institutions in charge and how those challenges are handled.

Tidspunkt: kl. 13.15 og 14.45 i auditorium D2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Béatrice Schütte

Miljøfarlige stoffer og deres effekter i vandmiljøet

Europa har en målsætning om at opnå et rent vandmiljø. Derfor er der også fokus på de mange typer af miljøfarlige stoffer, som forekommer i vores vandmiljø, hvor de tilføres dels fra nære forureningskilder som f.eks. spildevand, landbrug og (skibs)trafik, dels med vind og vejr fra kilder langvejs fra. Dette gælder både gammelkendte og nye stoffer, som man ikke tidligere har været så opmærksom på. Som følge heraf kan der også forekomme hormonforstyrrelser og andre uønskede effekter i dyrelivet. Foredraget vil ud fra en række aktuelle eksempler belyse dette.

Tidspunkt: kl. 14.00 og 15.30 i auditorium D2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Jakob Strand

Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne

I Europa bliver der talt meget om sundhedsydelser og forsørgelse af det stigende antal ældre, men der er også brug for en bedre udnyttelse af de ældres mange ressourcer. Livskvalitet, livslang læring og aktiv deltagelse i samfundet er kernen. Skal arbejdsmarkedet tilpasses seniorer? Skal flere ældre involveres i frivilligt arbejde? Hvordan kan ældre fungere som mentorer for socialt udsatte børn og unge? Og hvilken betydning har aldringen for de menneskelige ressourcer og interesser? Kom og hør mere om samspillet mellem generationerne i det moderne europæiske samfund.

Tidspunkt: kl. 16.15 i auditorium D2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Helle Krogh Hansen

Falder sædkvaliteten?

Stigende brug af fertilitetbehandling og fald i demografisk fertilitet i nogle lande har skabt frygt for, at menneskets biologiske evne til at reproducere sig selv er eller har været faldende. Et dramatisk fald i sædkvalitet gennem det sidste halve århundrede er blevet foreslået og diskuteret indgående, men de eksisterende data er ikke gode nok til at opnå en sikker konklusion om, hvorvidt den biologiske evne til reproduktion er faldet.

Tidspunkt: kl. 17.00 i auditorium D2
Varighed: 10 min.
Oplægsholder: Cecilia Høst Ramlau-Hansen

Er vægttab altid sundt?

I Danmark er antallet af overvægtige steget markant. Mange har et BMI på over 25, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Overvægt er forbundet med en højere risiko for en række sygdomme, og den gængse opfattelse er, at det er sundt for overvægtige at tabe sig. Men der er faktisk tvivl om, hvorvidt alle overvægtige har gavn af vægttab. Overvægtige, som taber sig, har en større risiko for at dø, og nogle studier peger på, at overvægtige har større chance for at overleve en hjertekarsygdom end normalvægtige.

Tidspunkt: kl. 13.15 og 15.00 i auditorium E
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Kim Overvad

Hvordan undgår vi overgældsætning?

Adgangen til at låne er ofte af vital betydning, når du køber hus og andre goder. Omvendt kan gælden få et sådant omfang, at den bliver skadelig. Flere forbrugere er i dag havnet i gældsfælden. Da flere lande og virksomheder også er havnet i fælden, er overgældsætning en af Europas største udfordringer. Foredraget sigter på, hvordan loven kan forebygge, at forbrugere overgældsætter sig.

Tidspunkt: kl. 14.15 og 15.45 i auditorium E
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Tanja Jørgensen

EU i madkassen

I de fleste europæiske lande er der mad nok til alle. Men mens vi ikke længere dør af sult, bliver vi i stort antal syge og dør af det, som vi spiser. Hvordan kan vi blive bedre beskyttet? Handel med fødevarer er i vid udstrækning reguleret af EU. Men er EU egentlig en del af løsningen eller en del af problemet, når det kommer til fødevaresikkerhed?

Tidspunkt: kl. 16.30 og 17.15 i auditorium E
Varighed: 10 min.
Oplægsholder: Lars Bracht Andersen

Europas religiøse rødder

Europa har forskellige religiøse ”rødder”. De tre mest betydningsfulde er jødedom, kristendom og islam. Disse religioner har hver for sig og i mod- og medspil med hinanden stor betydning for Europas historie og nutidige identitet. Tænk blot på den rolle, forholdet mellem jødedom og kristendom spillede i forbindelse med anden verdenskrig, og den rolle, forholdet mellem kristendom og islam spiller for vores tids europæiske identitet.

Tidspunkt: kl. 13.30 og 14.15 i auditorium F
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Anders-Christian Jacobsen

Europa i krise – Europa i praksis

OBS: OPLÆGGENE FOREGÅR DELVIST PÅ ENGELSK
De fire Europa-forskere vil i fire korte forelæsninger og en efterfølgende paneldebat tage fat på Europas nuværende politiske tilstand – fra Europas stigende verdenspolitiske marginalisering og de politiske dilemmaer tilknyttet finanskrisen til EU’s landbrugs-, fødevare- og klimapolitik.

Tidspunkt: kl. 15.00 i auditorium F
Varighed: 1 time + efterfølgende paneldebat
Oplægsholdere: Ann-Christina Lauring-Knudsen, Jan-Henrik Meyer , Thorsten Borring Olesen og Hagen Schulz-Forberg
Ordstyrer: Rosa Magnusdottir

Anti-doping – en europæisk udfordring

Siden 1960'erne har Europa været frontløber i kampen for dopingfri sport. I 1963 satte Europarådet sig for at definere og konfrontere problemet. I de følgende 50 år er problemet ikke blevet løst. Det er tværtimod vokset i takt med medicinalindustriens ekspansion og sportens professionalisering, hvilket har inspireret en række nye initiativer til at bekæmpe problemet. Rækken af nye initiativer har gjort livet som eliteatlet mere besværligt, uden at problemet dermed er forsvundet, hvilket har ledt til yderligere regelstramninger. Foredraget vil vise, hvorledes ønsket om en fair, dopingfri sport er på kollisionskurs med europæiske idealer om menneskelig værdighed og retten til privatliv.

Tidspunkt: kl. 17.00 i auditorium F
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Verner Møller

Proteinkrystallografi og fremtidens danske virksomheder

Proteinkrystallografi er en videnskabelig disciplin til at undersøge biologiske makromolekylers struktur og virkningsmekanismer i atomar detalje. Denne grundforskning giver samtidig unik indsigt til ny bioteknologisk og medicinsk udvikling med mulighed for nye virksomheder direkte fra universitetsforskningen.

Tidspunkt: kl. 14.30 og 16.00 i auditorium G1
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Poul Nissen

CERN – Det fælleseuropæiske forskningscenters kommende udfordringer

For at kunne udforske atomernes "indre" i større detalje er det med mellemrum nødvendigt at bygge større maskiner. Et eksempel på en sådan er den næste generations accelerator ("kollisionsmaskine"), der er i designfasen på CERN, og som kan stå færdig i 2030. Hvad er CERN, hvad sker der lige nu, og hvilke udfordringer står de kommende maskiner overfor?

Tidspunkt: kl. 13.30 og 14.30 i auditorium G2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Ulrik I. Uggerhøj

Kemishow Aarhus

En måde at løse nogle af de problemer, vi står overfor, er gennem kemien. Kom og oplev et show, der belyser Europas udfordringer på en alternativ og underholdende måde.

Tidspunkt: kl. 15.15 i auditorium G2
Varighed: 20 min.
Oplægsholdere: Kemishow Aarhus